ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 49' 22.4137"
16.8228927
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 48' 29.3252"
102.8081459
เลขที่ : 102297
วัดศิริพนปุญญาวาส
เสนอโดย somkiat123 วันที่ 8 กรกฎาคม 2554
อนุมัติโดย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
จังหวัด : ขอนแก่น
0 231
รายละเอียด

วัดศิริพนปุญญาวาส ตั้งเมื่อ พ.ศ.2459 เดิมชื่อวัดว่า วัดบ้านดงบัง และเมื่อ พ.ศ.2500 เปลี่ยนชื่อเป็น วัดศิริพนปุญญาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน ตั้งวัดมีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ และอุโบสถ

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522

เป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และเป็นที่จัดกิจกรรมของชุมและหมู่บ้าน

ปัจจุบันมี พระครูสิริบุญญารักษ์ เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดศิริพนปุญญาวาส
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4
จังหวัด ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเขาสวนกวาง
บุคคลอ้างอิง นายสมเกียรติ จันทะสอน อีเมล์ somkiat735@gmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเขาสวนกวาง
หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ถนน มิตรภาพ
จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40280
โทรศัพท์ 081 8747112
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่