ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 2' 38.04"
15.04390
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 4' 42.852"
101.07857
เลขที่ : 109156
นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์
เสนอโดย ลพบุรี วันที่ 19 สิงหาคม 2554
อนุมัติโดย ลพบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2555
จังหวัด : ลพบุรี
0 566
รายละเอียด

นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ เกิดวันที่ 17 กันยายน 2502 อายุ 52 ปี จบการศึกษาปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด เป็นที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม ตำบลแก่งผักกูด / คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าหลวง / ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลแก่งผักกูด เป็นผู้ที่มีความอดทน เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานต่างๆในการทำงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จนได้รับการคัดเลือก เป็นบุคคลที่ทำความดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี 2554 โรงเรียนบ้านท่ากรวด (เมืองไทยคนดี)

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านท่ากรวด
เลขที่ 3 หมู่ที่/หมู่บ้าน 1 บ้านท่ากรวด
ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์
ชื่อที่ทำงาน โรงเรียนบ้านท่ากรวด
เลขที่ 3 หมู่ที่/หมู่บ้าน 1 บ้านท่ากรวด
ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15230
โทรศัพท์ 081-7438646
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่