ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 2' 38.04"
15.04390
Longitude : E 101° 4' 42.852"
101.07857
No. : 109156
นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์
Proposed by. ลพบุรี Date 19 August 2011
Approved by. ลพบุรี Date 26 June 2012
Province : Lop Buri
0 542
Description

นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ เกิดวันที่ 17 กันยายน 2502 อายุ 52 ปี จบการศึกษาปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด เป็นที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม ตำบลแก่งผักกูด / คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าหลวง / ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลแก่งผักกูด เป็นผู้ที่มีความอดทน เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานต่างๆในการทำงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จนได้รับการคัดเลือก เป็นบุคคลที่ทำความดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี 2554 โรงเรียนบ้านท่ากรวด (เมืองไทยคนดี)

Category
Cultural Network
Location
โรงเรียนบ้านท่ากรวด
No. 3 Moo 1 บ้านท่ากรวด
Tambon ท่าหลวง Amphoe Tha Luang Province Lop Buri
Details of access
Reference นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์
Organization โรงเรียนบ้านท่ากรวด
No. 3 Moo 1 บ้านท่ากรวด
Tambon ท่าหลวง Amphoe Tha Luang Province Lop Buri ZIP code 15230
Tel. 081-7438646
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่