ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 50' 25.4507"
14.8404029734775
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 2' 23.1098"
101.03975273322
เลขที่ : 11261
พระนอน
เสนอโดย - วันที่ 1 มกราคม 2553
อนุมัติโดย ลพบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2555
จังหวัด : ลพบุรี
0 1427
รายละเอียด
ลักษณะเป็นพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้าน เป็นที่กราบไหว้ และเคารพบูชาแก่คน ทั่วไป
หมวดหมู่
โบราณวัตถุ
สถานที่ตั้ง
วัดคีรีโสภณ
หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน -
ตำบล หนองบัว อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
cd.m-culture.go.th/lopburi/index.php?c=showitem&item=435
บุคคลอ้างอิง นายชัยภาดิษฐ์ โฉมไสว อีเมล์ -
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี อีเมล์ -
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน นารายณ์มหาราช
ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0-3641-4258 โทรสาร 0-3641-4258
เว็บไซต์ -
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่