ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 35' 40.4776"
18.5945771
Longitude : E 99° 1' 17.8597"
99.0216277
No. : 121114
น้ำแม่กวง
Proposed by. lamphun Date 18 January 2012
Approved by. ลำพูน Date 25 July 2012
Province : Lamphun
0 512
Description

น้ำแม่กวง

เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปิงตอนบน ซึ่งเป็นลำน้ำที่มีต้นกำเนิดมาจากอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จะไหลขนานกับแม่น้ำปิง ผ่านอำเภอบ้านธิและอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ก่อนจะไปบรรจบกับแม่น้ำปิงและลำน้ำแม่ทา ที่บ้านสบทา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีความยาวทั้งสิ้น 110 กิโลเมตร และพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวงยังครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอแม่ออน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับน้ำแม่กวง ได้แก่ น้ำแม่ลาย น้ำแม่ออน น้ำแม่ธิ น้ำแม่สาร น้ำแม่ตีบ และน้ำแม่ทา รวมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวงทั้งสิ้นประมาณ 2,700 ตารางกิโลเมตร อาจกล่าวได้ว่า แม่น้ำกวงเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยวชีวิตชาวเมืองลำพูนมานาน และยังเป็นลำน้ำที่ก่อเกิดแหล่งอารยธรรมหริภุญชัยและล้านนาอันยิ่งใหญ่

Location
จังหวัดลำพูน
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Lamphun Province Lamphun
Details of access
Organization สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
No. 33 Moo หมู่ 1 บ้านเวียงยอง
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Lamphun Province Lamphun ZIP code 51000
Tel. 053510243 Fax. 053510244
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่