ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 7° 9' 33.696"
7.15936
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 33' 17.928"
100.55498
เลขที่ : 123605
วัดแหลมพ้อ
เสนอโดย สงขลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
อนุมัติโดย สงขลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
จังหวัด : สงขลา
0 1960
รายละเอียด

วัดแหลมพ้อ

ประวัติความเป็นมา

วัดแหลมพ้อ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีโบราณสถานที่สำคัญภายในวัดได้แก่

1. โบสถ์ มีหลังคาชั้นเดียวต่อปีกนก มีลายปูนปั้นประดับหน้าบัน ซึ่งเป็นการสร้างตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ของช่างพื้นเมืองในภาคใต้

2. หอระฆัง

3. เจดีย์

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม

อุโบสถและหอระฆังแสดงสถาปัตยกรรมแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์และแบบพระราชนิยมการตกแต่งศาสนสถานด้วยเซรามิก

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

1. โบสถ์

2. เจดีย์

3. หอระฆัง

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 24-25

ประวัติการดำเนินการ

กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 81 ง วันที่ 15 กันยายน 2540

หมวดหมู่
โบราณสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดแหลมพ้อ
หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 บ้านสวนเรียน
ตำบล เกาะยอ อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา
บุคคลอ้างอิง กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน/กลุ่มโบราณคดี
หมู่ที่/หมู่บ้าน 2
ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100
โทรศัพท์ 074-330255-56 โทรสาร 074-334087
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่