ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 10' 5.1575"
7.1680993
Longitude : E 100° 36' 17.6526"
100.6049035
No. : 123611
หอวิเชียรเทวดำรง
Proposed by. สงขลา Date 14 Febuary 2012
Approved by. สงขลา Date 14 Febuary 2012
Province : Songkhla
0 3079
Description

หอวิเชียรเทวดำรง

ประวัติความเป็นมา

หอวิเชียรเทวดำรง สร้างขึ้นเป็นที่ประดิษฐานแผ่นป้ายบูชาของตระกูล ณ สงขลา แต่ปัจจุบันสายตระกูลนำไปเก็บไว้ที่อื่น สถาปัตยกรรมของหอวิเชียรเทวดำรงเป็นแบบยุโรป ก่ออิฐถือปูน

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม

สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานแผ่นป้ายบูชาของตระกูล ณ สงขลา

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

1. หอวิเชียรเทวดำรง

2. กำแพงก่ออิฐ

3. บันไดก่ออิฐ

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 25

ประวัติการดำเนินการ

กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ตอนที่ 119 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528

Category
Historic site
Location
หอวิเชียรเทวดำรง
Moo 5
Tambon เขารูปช้าง Amphoe Mueang Songkhla Province Songkhla
Details of access
สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา
Reference กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน/กลุ่มโบราณคดี
Moo 2
Tambon พะวง Amphoe Mueang Songkhla Province Songkhla ZIP code 90100
Tel. 074-330255-56 Fax. 074-334087
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่