ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 13' 14.6934"
18.2207481531665
Longitude : E 99° 24' 52.9182"
99.414699509247
No. : 129308
วัดศาลาเม็ง
Proposed by. ลัดดา คิดอ่าน Date 29 March 2012
Approved by. ลำปาง Date 20 Febuary 2020
Province : Lampang
1 261
Description

วัดศาลาเม็ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดบ้านราษฎร ทิศใต้ จดบ้านราษฏร ทิศตะวันออก จดแม่น้ำวัง ทิศตะวันตก จดบ้านราษฎร ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ วิหาร และศาลาบาตร ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถวัดศาลาเม็ง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระกาวี พระพิมพิสาร พระยารังสี พระโน พระโสภน พระเกสโล พระแสน พระจันตา พระนิพนธ์ พระบุญพร้อม พระไพโรจน์ โชติโก และพระอธิการสะอาด สุทฺธิฌาโณ เป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบัน

Category
Religious place
Location
วัดศาลาเม็ง
No. 121 Moo บ้านศาลาเม็ง
Province Lampang
Details of access
วัดศาลาเม็ง
Reference นางลัดดา คิดอ่าน
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง Email lampang_cultrue@hotmail.com
No. 409 Road พระเจ้าทันใจ
Province Lampang ZIP code 52000
Tel. 054228763 Fax. 054824182
Website http://province.m-cuiture.go.th/lampang/
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
salamo 5 May 2012 at 00:42
ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนปริยัติธรรมแล้ว
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่