ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 50' 48.6614"
14.8468504
Longitude : E 100° 54' 34.7425"
100.9096507
No. : 132885
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลดีลัง
Proposed by. ratchanee Date 28 April 2012
Approved by. ลพบุรี Date 27 June 2012
Province : Lop Buri
0 1737
Description

สถานที่ตั้งโครงการ ณ วัดดีลัง หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2552 โดยมี นายพระครูโชติวราธร เป็นประธานโครงการ เป็นศูนย์ระดับ 2 มีคณะกรรมการบริหารโครงการ 28 คน ได้ดำเนินงานกิจกรรมใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่

1) ด้านคลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการสืบค้นรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลดีลัง นำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจักสานเข่ง กระด้ง สุ่มไก่ แก่ผู้สนใจในพื้นที่
2) ด้านอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ ด้านหัตถกรรม “หัตถกรรมทอผ้าขาวม้า” จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพหัตถกรรม “การสานกระด้ง” จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต และการจัดจำหน่าย
3) ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน โดยให้มีการบรรยายธรรมในโรงเรียน จัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่ข้าราชการครูและประชาชนในพื้นที่ตำบลดีลัง
4) ด้านลานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงระบำลพบุรี การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ การแสดงรำระบำดอกบัว รำกลองยาว จัดแข่งขันกีฬา ได้แก่ เปตอง ฟุตบอล ตะกร้อ
5) ด้านศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน รวบรวมข้อมูลการสืบค้นตามองค์ประกอบของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม นำมาให้บริการในห้องสมุดชุมชน ณ หอสมุดเพิ่มบารมี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดีลัง นองจากนี้ยังส่งเสริมการอ่าน เช่น ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปของตำบลดีลัง ของนักเรียนในพื้นที่ตำบลดีลัง
6) ด้านพิพิธภัณฑ์ชุมชน รวบรวมวัตถุ สิ่งของที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของตำบลดีลัง ภูมิปัญญา และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล ดีลัง

Category
Cultural Network
Location
วัดดีลัง
Moo 3
Tambon ดีลัง Amphoe Phatthana Nikhom Province Lop Buri
Details of access
Reference พระครูโชติวราธร
Organization วัดดีลัง
Moo 3
Tambon ดีลัง Amphoe Phatthana Nikhom Province Lop Buri ZIP code 15220
Tel. 081-9481490
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่