ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 31' 49.1506"
7.5303196
Longitude : E 99° 5' 29.108"
99.0914189
No. : 139558
ภาษาอูรักลาโวยจ
Proposed by. oil Date 16 June 2012
Approved by. กระบี่ Date 1 May 2021
Province : Krabi
3 432
Description

ภาษาอูรักลาโวยจ มีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว ๒๒ หน่วยเสียง คือ /ก กฺ ค ง จ ช ซ ญ ด ต ท น บ ป พ ม ย ร ล ว อ ฮ/ เสียงพยัญชนะสะกดมี ๑๑ หน่วยเสียง คือ /-ก -ง -ด -น -บ -ม -ย -ยจ -ยฮ -ว -ฮ/ เสียงสระเดี่ยวมี ๘ หน่วยเสียง คือ /อา อี อู เอ แอ โอ ออ เออ/ เสียงสระประสม ๒ หน่วยเสียง คือ /อัว เอีย/ ความสั้นยาวของเสียงสระไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลง โดยปกติเสียงสระในพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดจะยาวกว่าเสียงสระในพยางค์ที่มีตัวสะกด เช่น เกอตับ = ปู อีกัด = ปลา ซาโวฮ = สมอเรือ ภาษานี้ไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์ แต่การเปลี่ยนทำนองเสียงในประโยคจะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ปี มานี <ไป-อาบนํ้า> = ไปอาบนํ้า ถ้าพยางค์ท้ายเป็นเสียงตก แสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่า แต่ถ้าพยางค์ท้ายเป็นเสียงสูง-ตก แสดงว่าเป็นประโยคคำถาม การเรียงคำในประโยคมีลักษณะแบบ ประธาน – กริยา – กรรม เช่น กู มากัด นาซี <ฉัน-กิน-ข้าว> = เรากินข้าว กีตา บารี ญาแญะ บูเกะ <เรา-วิ่งหนี-ขึ้น-เขา> = เราวิ่งหนีขึ้นเขา ส่วนประโยคปฏิเสธ จะมีคำว่า ฮอยเตด นำหน้าคำกริยา เช่น กู ฮอยเตด ซูกา มากัด นาซี <ฉัน-ไม่-ชอบ-กิน-ข้าว> = ฉันไม่ชอบกินข้าว, ฮอยเตด บรี มากัด <ไม่-ให้-กิน> = ไม่ให้กิน ฮอยเตด บรี ตี <ไม่-ให้-ไป> = ไม่ให้ไป เป็นต้น

ภาษาอูรักลาโวยจ ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

Tag Cloud
ภาษา
Location
บ้านสังกาอู้
Moo 7
Amphoe Ko Lanta Province Krabi
Details of access
Reference นายนิรัตน์ หาญทะเล
Organization อบต.เกาะลันตาใหญ่
Province Krabi ZIP code 81150
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่