ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 40' 18.8436"
13.6719010
Longitude : E 99° 52' 31.8932"
99.8755259
No. : 139914
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวเวียง
Proposed by. ราชบุรี Date 18 June 2012
Approved by. ราชบุรี Date 21 July 2020
Province : Ratchaburi
0 190
Description

ชาวไทยลาวเวียง เป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสายลาวจากเมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองราชบุรี ตั้งแต่สมัยธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยตั้งถิ่นฐานบริเวณที่หางจากฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านทิศตะวันออกราว ๒ กิโลเมตร บริเวณเขาแรง อำเภอเมืองราชบุรี บ้านฆ้อง บ้านบ่อมะกรูด บ้านเลือก บ้านสิงห์ บ้านกำแพงเหนือ บ้านกำแพงใต้ บ้านดอนทราย บ้านหนองรี บ้านบางลาน ในอำเภอโพธาราม บ้านดอนเสลา บ้านหนองปลาดุก บ้านหนองอ้อ บ้านฆ้องน้อย ในอำเภอบ้านโป่ง นอกจากนี้ยังมีอีกลุ่มที่อำเภอจอมบึง ในเขตบ้านนาสมอ บ้านสูงเนิน บ้านทำเนียบ บ้านเกาะ บ้านหนอง บ้านเก่า บ้านวังมะเดื่อ เป็นต้น ชาวลาวเวียงมีวัฒนธรรมประเพณี อาทิ ประเพณีบุญข้าวจี่ ประเพณีแห่ดอกไม้ ฉลองสงกรานต์ ประเพณีบุญไต้น้ำมัน ประเพณีแก้ห่อข้าว (สารทลาว)

Category
Ethnic
Location
Tambon บ้านสิงห์ Amphoe Photharam Province Ratchaburi
Details of access
Tambon บ้านสิงห์ Amphoe Photharam Province Ratchaburi ZIP code 70120
Tel. 032322862
Website www.m-culture.go.th/ratchaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่