ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 22' 55.2364"
16.3820101
Longitude : E 102° 42' 14.1772"
102.7039381
No. : 143328
วัดโพธิ์ชัย
Proposed by. prasan54 Date 4 July 2012
Approved by. ขอนแก่น Date 5 July 2012
Province : Khon Kaen
1 1074
Description

วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่เลขที่ 105 บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ/ความเป็นมา

วัดโพธิ์ชัย ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2480 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง (เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น) กุฏิสงฆ์ 6 หลัง หอระฆัง 1 หลัง เมรุเผาศพ 1 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศลศพ 3 หลัง วัดโพธิ์ชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2542 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร

การบริหารและปกครอง วัดโพธิ์ชัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเจ้าอาวาสตั้งแต่ก่อตั้งวัดจนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 9 รูป ปัจจุบันมี พระสมุห์อนันตศักดิ์ สุภาจาโร เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ.2555

ความสำคัญ เป็นสถานที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นสถานที่ประพิธีกรรมทางศาสนา ตามขนบธรรม เนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศากนิกชนในชุมชน บ้านหว้า

Category
Religious place
Location
วัดโพธิ์ชัย
No. 105 Moo 2/บ้านหว้า Soi - Road -
Tambon บ้านหว้า Amphoe Mueang Khon Kaen Province Khon Kaen
Details of access
วัดโพธิ์ชัย
Reference พระสมุห์อนันตศักดิ์ สุภาจาโร
Organization สนง.เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
No. 105 Moo 2/บ้านหว้า Soi - Road -
Tambon บ้านหว้า Amphoe Mueang Khon Kaen Province Khon Kaen ZIP code 40000
Tel. 08 5008 9064
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่