ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 18' 5.7193"
18.3015887
Longitude : E 99° 30' 23.665"
99.5065736
No. : 149734
พระครูมงคลคุณธาดา เจ้าอาวาสวัดศรีล้อม
Proposed by. พรทิวา ขันธมาลา Date 8 August 2012
Approved by. ลำปาง Date 11 July 2019
Province : Lampang
0 629
Description

พระครูมงคลคุณธาดา เจ้าอาวาสวัดศรีล้อมสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท วิทยฐานะนักธรรมโท โทรศัพท์ ๐๕๔ ๓๒๐๓๘๘ เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๗๐ อายุ ๘๕ ปี ภูมิลำเนาเดิมบ้านศรีล้อม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นพระนักปฏิบัติตามพระวินัยของสงฆ์อย่างเคร่งครัด เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา และเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนศรัทธาของวัด บริหารและปกครองพระภิกษุสงฆ์ในวัดศรีล้อม ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในวัด เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง กรรมการหน่วยอบรมประชาชนตำบลเวียงเหนือ รวมทั้งงานบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด และมีความรู้ความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาล้านนา

Location
วัดศรีล้อม
No. ๔๒ Road พระแก้ว
Tambon เวียงเหนือ Amphoe Mueang Lampang Province Lampang
Details of access
พระครูมงคลคุณธาดา เจ้าอาวาสวัดศรีล้อม
Reference พรทิวา ขันธมาลา Email phornthiva@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง Email lampang_culture@hotmail.com
No. ๔๐๙ Road พระเจ้าทันใจ
Tambon บ่อแฮ้ว Amphoe Mueang Lampang Province Lampang ZIP code 52000
Tel. ๐๕๔ ๒๒๘๗๖๓ Fax. ๐๕๔ ๘๒๔๑๘๒
Website http://province.m-culture.go.th/lampang/
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่