ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 50' 39.3529"
6.8442647
Longitude : E 101° 18' 54.0799"
101.3150222
No. : 163362
มัสยิดกาแลบือซา (ดารุลอูลูม)
Proposed by. ปัตตานี Date 8 October 2012
Approved by. ปัตตานี Date 16 September 2020
Province : Pattani
0 77
Description

ชื่อสถานที่มัสยิดกาแลบือซา (ดารุลอูลูม)

สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๔ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เลขทะเบียนมัสยิด๔๖๒/๒๕๒๖

จดทะเบียนเมื่อวันที่๔ เมษายน ๒๕๒๖

ความสำคัญเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนา

กลุ่มคนที่ใช้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม๑๐๐%ที่อยู่ในพื้นที่

ผู้ดูแลนายอับดุลรอนิง หะยีมะ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓/๑ หมู่ที่ ๔ ต.กะมิยออ.เมืองปัตตานี

จ.ปัตตานี เป็นอิหม่ามมัสยิดกาแลบือซา (ดารุลอูลูม) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

Category
Religious place
Location
มัสยิดกาแลบือซา (ดารุลอูลูม)
Moo
Tambon กะมิยอ Amphoe Mueang Pattani Province Pattani
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
Organization สำนักงานวัฒนธรรมปัตตานี
Tambon สะบารัง Amphoe Mueang Pattani Province Pattani ZIP code 94000
Tel. 073-323195-7 Fax. 073-323-195
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่