ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 44' 37.6548"
13.743793
Longitude : E 100° 30' 5.2884"
100.501469
No. : 164328
พระศาสนสถานคุรุดวารา(วัดซิกข์)
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 14 October 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 14 October 2012
Province : Bangkok
0 586
Description

เมื่อราวปี พ.ศ.2454 ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาซิกข์ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก ซึ่งในขณะนั้น ยังมิได้มีศาสนสถานเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา ดังนั้นชาวซิกข์ทั้งหลายจึงได้ผลัดเปลี่ยนกันใช้บ้านของพวกเขาเอง เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น กิจกรรมการเจริญธรรมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ วันสังกราน และในวันคุรปูรับต่างๆ

ต่อมาปี พ.ศ.2475 ชาวซิกข์ได้รวบรวมเงินเพื่อซื้อที่ดินผืนหนึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ในการสร้างศาสนสถาน โดยใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 เดือน สำเร็จในปี พ.ศ. 2476ใช้ชื่อว่า"ศาสนสถานสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา"เป็นศูนย์รวมของซิกข์ศาสนิกชน และชาวไทยที่นับถือศาสนซิกข์ในประเทศไทย

เวลาผ่านไป 46 ปี สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยซิกข์ ได้ก่อสร้างคุรุดวาราเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น และชั้นลอย รวมเป็น 6 ชั้น บนที่ดินเดิม โดยชั้นที่ 4 จะเป็นที่ชาวซิกข์นั่งฟังพระธรรม โดยมีแท่นประทับเพื่อใช้ในการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์คุรุครันธ์ซาฮิบยิ โดยจะมีศาสนจารย์นั่งอยู่ทางด้านหลังของ พระมหาคัมภีร์ เพื่อสวดมนต์ภาวนาเจริญธรรม และอ่านหลักธรรมคำสอนในพระคัมภีร์ และท่านจะคอยทำความเคารพ พระมหาคัมภีร์ด้วยการโบกพู่ที่ทำขึ้นจากหางม้าไปมาและในเวลาเช้าตรู่ประมาณ4.30 น. ของทุกวัน ศาสนจารย์จะอัญเชิญ นำพระมหาคัมภีร์ศรีคุรุครันธ์ซาฮิบ เสด็จมาประทับบนแท่นบัลลังก์ แล้วศาสนจารย์จะทำการ "ปัรกาส" อัญเชิญเปิดอ่านเป็นครั้งแรกทุกเช้า จากนั้นก็จะคลุมไว้ด้วยผ้าคลุมถึงพระอาศน์ ในเวลาค่ำประมาณ 18.30 น. อีกด้วย

Category
Religious place
Location
Road จักรเพชร
Tambon วังบูรพาภิรมย์ Amphoe Phra Nakho Province Bangkok
Details of access
Reference อรวินท์ เมฆพิรุณ Email orrawin@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่