ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 10' 12"
17.17.3499
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 52' 27.516"
101.87431
เลขที่ : 168292
วัดป่าสัมมานุสรณ์
เสนอโดย MoCSpecial วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : เลย
0 2131
รายละเอียด

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกมน หมู่ที่ ๖ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๗๐ ไร่ น.ส.๓ เลขที่ ๓๙๐ อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๓๒ เส้น ทิศใต้ประมาณ ๑๒ เส้น จดลำน้ำสวย ทิศตะวันออกประมาณ ๑๒ เส้น จดฝายห้วยยาง ทิศตะวันตกประมาณ ๑๒ เส้น จดทุ่งนา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๗๐ ไร่ น.ส.๓ ๓๙๑, ๓๙๒ และ ๓๙๓ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางสระน้ำสร้าง พ.ศ.๒๕๒๐ ศาลาการเปรียญเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ หอสวดมนต์สร้างด้วยไม้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ กุฏิสงฆ์จำนวน ๔๐ หลัง ปูชนียวัตถุเจดีย์ ขนาด ๒๐x๒๐ เมตร สูง ๓๗ เมตร พระพุทธรูปพระประธานหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว ๔ องค์ ๓๐ นิ้ว ๒ องค์

วัดป่าสัมมานุสรณ์ เริ่มสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ มาเยี่ยมญาติที่บ้านโคกมน นายถัน วงษา ผู้ใหญ่บ้านได้นิมนต์ท่านเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดในที่ดินของตนเอง และนายถัน วงษา ได้ขออนุญาตสร้างและตั้งวัด ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระอาจารย์ชอบว่าป่าสัมมานุสรณ์ ซึ่งคำว่าสัมมาหมายถึงชอบ ชาวบ้านเรียกว่าวัดเหนือหรือวัดใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
ตำบล ผาน้อย อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่