ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 1' 1.992"
17.01722
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 42' 27"
99.7075
เลขที่ : 169018
พระพุทธรูปปางลีลา (พระพุทธปฏิมา)
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 379
รายละเอียด
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 09 ศิลปวัตถุ ชื่อ พระพุทธรูปปางลีลา (พระพุทธปฏิมา) ที่ตั้ง อยู่ภายในห้องจัดแสดงชั้นล่าง ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ประวัติความเป็นมา ย้ายมาจากวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมนำไปจากเมืองเก่าสุโขทัย ความสำคัญ พระพุทธรูปปางลีลา (พระพุทธปฏิมา) ลอยตัว นับเป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสุโขทัย เป็นการสร้างสรรค์พุทธศิลป์ตามคตินิยมเรื่อง “มหาบุรุษลักษณะ” (มหาปุริสลักขณะ) มีความงามตามอุดมคติมีพลังแห่งความเมตตาและความสงบ คือ มหาบุรุษมีพระเนตรดำสนิท พระอุระดุจดังอกของราชสีห์ พระฉวีบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นละออง พระหัตถ์ยาวถึงเข่า พระบาทเหมือนสิงห์คว่ำฝ่าพระบาทนุ่มเรียบเสมอกันส้นพระบาทยาว ลักษณะของสิ่งของ เป็นพระพุทธรูปสำริดประทับยืนบนแท่น ฐานบัวหงาย เป็นลักษณะพระพุทธรูปปางลีลา ลงรักปิดทอง มีความสูงจากฐานถึงยอกเกสา 165 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอ่อนโยนด้วยพระพักตร์รูปไข่ รัศมีเป็นเปลว เส้นรอบนอกพระวรกายดูนุ่มนวลด้วยเส้นโค้ง ลักษณะคล้ายยิ้มเล็กน้อย รูปลักษณ์ขององค์กระกอบทั้งส่วนพระพักตร์และพระวรกายแสงดถึงความหมายของพระพุทธเจ้าในอุดมคติที่เปี่ยมด้วยเมตตาและแฝงไว้ซึ้งความสงบอิ่มเอิบในสภาวะ สภาพเศรษฐกิจและสังคม - สถาปัตยกรรม (ยุค) ศิลปสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20 เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่นักวิชาการยกย่องว่าสวยงามที่สุด จัดอยู่ในหมวดพระพุทธรูปที่เรียกว่า หมวดใหญ่ ถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะสุโขทัย ลวดลาย การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ผู้ครอบครองหน่วยงานที่ดูแล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย
หมวดหมู่
ศิลปวัตถุ
สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง
ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่