ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 1' 11.1504"
17.019764
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 42' 16.002"
99.704445
เลขที่ : 169038
กระดิ่งพ่อขุน
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 1523
รายละเอียด
เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 16 ศาสนาและความเชื่อ ชื่อ กระดิ่งพ่อขุน ความหมาย คำจำกัดความ นิยาม - ประวัติ ตำนาน ความเป็นมา กระดิ่งพ่อขุน สร้างขึ้นมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยจำลองแบบตามกระดิ่งที่ขุดได้จากฐานพระเจดีย์กลางเมืองสุโขทัย สาระสำคัญวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นราชการะและรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม ต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน กระดิ่งพ่อขุน จึงเป็นกระดิ่งแห่งความสุข และนิมิตหมายว่าเมืองไทยจะร่มเย็นเป็นสุข มีชื่อเสียงกังวานอยู่ในจิตใจของชาวโลกตลอดนิรันดร์กาล กลุ่มคนที่เชื่อ ประชาชนทั่วไป โอกาส ฤดูกาล เวลา สถานที่ - รูปแบบความเชื่อ ลักษณะการแสดงออกและรูปแบบกระบวนการพิธีกรรม สั่นกระดิ่ง (การสั่นกระดิ่ง เป็นการร้องทุกข์ของชาวบ้านสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ท่านก็จะออกมาว่าความเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน) รูปเคารพ สิ่งที่นับถือในความเชื่อและการประกอบพิธีกรรม กระดิ่งขนาดใหญ่ (ลักษณะเหมือนระฆัง) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องบูชา เครื่องสังเวยในพิธีกรรม ตำรา มนต์ อุปเท่ห์ - สำนัก เจ้าสำนัก เจ้าพิธี สาวก สานุศิษย์ - การเรียนรู้ การฝึกหัด การถ่ายทอด การสืบทอด -
สถานที่ตั้ง
อุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เลขที่ ด้านหน้าอน
ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ ด้านหน้าอน
ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่