ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 1' 11.1504"
17.019764
Longitude : E 99° 42' 16.002"
99.704445
No. : 169038
กระดิ่งพ่อขุน
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1528
Description
เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 16 ศาสนาและความเชื่อ ชื่อ กระดิ่งพ่อขุน ความหมาย คำจำกัดความ นิยาม - ประวัติ ตำนาน ความเป็นมา กระดิ่งพ่อขุน สร้างขึ้นมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยจำลองแบบตามกระดิ่งที่ขุดได้จากฐานพระเจดีย์กลางเมืองสุโขทัย สาระสำคัญวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นราชการะและรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม ต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน กระดิ่งพ่อขุน จึงเป็นกระดิ่งแห่งความสุข และนิมิตหมายว่าเมืองไทยจะร่มเย็นเป็นสุข มีชื่อเสียงกังวานอยู่ในจิตใจของชาวโลกตลอดนิรันดร์กาล กลุ่มคนที่เชื่อ ประชาชนทั่วไป โอกาส ฤดูกาล เวลา สถานที่ - รูปแบบความเชื่อ ลักษณะการแสดงออกและรูปแบบกระบวนการพิธีกรรม สั่นกระดิ่ง (การสั่นกระดิ่ง เป็นการร้องทุกข์ของชาวบ้านสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ท่านก็จะออกมาว่าความเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน) รูปเคารพ สิ่งที่นับถือในความเชื่อและการประกอบพิธีกรรม กระดิ่งขนาดใหญ่ (ลักษณะเหมือนระฆัง) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องบูชา เครื่องสังเวยในพิธีกรรม ตำรา มนต์ อุปเท่ห์ - สำนัก เจ้าสำนัก เจ้าพิธี สาวก สานุศิษย์ - การเรียนรู้ การฝึกหัด การถ่ายทอด การสืบทอด -
Location
อุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
No. ด้านหน้าอน
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Details of access
No. ด้านหน้าอน
Tambon เมืองเก่า Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่