ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 11' 28.3164"
17.191199
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 23' 16.1988"
99.387833
เลขที่ : 169098
จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดจอมศรีรัตนมงคล (วัดบ้านวังหาด)
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 332
รายละเอียด
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 10 ทัศนศิลป์ ชื่อ จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดจอมศรีรัตนมงคล (วัดบ้านวังหาด) ที่อยู่เจ้าของผลงาน - ที่อยู่ผู้ครอบครอง - สถานที่จัดแสดง/ที่ตั้ง ภายในโบสถ์ วัดจอมศรีรัตนมงคล(บ้านวังหาด) หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประวัติความเป็นมา - ความสำคัญ ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นเรื่องราว พระพุทธประวัติ ปรากฏอยู่บนฝาผนังทุกด้านของโบสถ์ ภาพพุทธประวัติเล่าเป็นเรื่องราวตั้งเกิดเป็นพระสิทธถะ ก่อนที่จะบวชออกบวช จนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ตลอดจนถึงการเผยแพร่พุทธศาสนา และปรินิพพาน ลักษณะของสิ่งของ (รูปทรง ตำหนิ ขนาด) - สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม - สถาปัตยกรรม (ยุคสมัย) สมัยรัตนโกสินทร์ ลวดลาย เป็นภาพเขียนสีแบบจิตกรรมไทย การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน สำหรับให้พุทธสาสนิกชนได้เข้าชมและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเรื่องพระพุทธเจ้า ผู้ครอบครอง/หน่วยงานผู้ดูแล วัดจอมศรีรัตนมงคล(บ้านวังหาด)
หมวดหมู่
ทัศนศิลป์
สถานที่ตั้ง
วัดจอมศรีรัตนมงคล(บ้านวังหาด)
เลขที่ หมู่ที่ 2
ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ หมู่ที่ 2
ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่