ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 25' 45.48"
17.4293
Longitude : E 99° 47' 17.2284"
99.788119
No. : 169152
วัดนางพญา
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Sukhothai
0 1646
Description
ชื่อ วัดนางพญา อายุ สมัยสุโขทัย ราวพุทธสตวรรษที่ 19-20 ที่อยู่แหล่งที่ตั้ง เป็นโบราณสถานภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่แนวเดียวกับวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ใกล้กับกำแพงเมืองด้านทิศใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สถานภาพของสถานที่ เป็นโบราณสถานได้รับการบูรณะและดูแลโดยกรมศิลปากร ความสำคัญในอดีต - สภาพทางภูมิศาสตร์ โบราณสถานตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาด้านทิศใต้ของเขาพนมเพลิง สภาพทางเศรษฐกิจสังคม - ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม ลวดลายปูนปั้นที่วัดนางพญามีลักษณะเด่นคือ เป็นลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพพนมซึ่งเป็นฝีมือชั้นครู เป็นลวดลายที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่วัดนางพญายังเป็นแรงบันดาลใจให้ช่างฝีมือท้องถิ่นไปพัฒนาเป็นลวดลายเครื่องประดับเงินและทอง คือ ทองโบราณศรีสัชนาลัย ประวัติความเป็นมา โบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประทานเป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ แต่เดิมมีช้างปูนปั้นประดับสลับกับเสาประทีปปูนปั้นเช่นเดียวกับวัดช้างล้อม ที่ชั้นมาลัยเถาก่อซุ้มออกมาทั้งสี่ทิศ ซุ้มบันหน้ามีทางขึ้นและสามารถเข้าไปภายในซุ้มได้ ภายในซุ้มคือส่วนที่เป็นห้องภายในระฆัง เป็นที่ตั้งของเจดีย์องค์หนึ่งส่วนหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นส่วนของเรือนธาตุเก็จ มีซุ้มพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน อันเป็นลักษณะเจดีย์ทรงปราสาทของล้านนาสมันต้นพุทธศตวรรษที่ 22 อย่างชัดเจน โดยมีพื้นที่ว่างให้สามารถเดินโดยรอบส่วนเรือนธาตุของเจดีย์องค์ในนี้ได้ วิหารก่อด้วยสิลาแลงมีมุขหน้าและมุขหลัง ผนังเจาะช่องแสง ผนังด้านด้านยังมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ลวดลายปูนปั้นที่วัดนางพญามีลักษณะเด่นคือ ลวดลายปูนปั้นทำด้วยลวดลายกึ่งมนุษย์กึ่งวานรกำลังวิ่ง แต่ถูกทำลายไปบางส่วน แต่ถ้าศึกษาลวดลายโดยละเอียดแล้วก็พบว่ายังเห็นได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังทำเป็นรูปลวดลายพรรณพฤกษาและรูปเทพพนมซึ่งเป็นฝีมือชั้นครู รูปแบบศิลปะโดยรวมเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนา สถานที่สำคัญ เจดีย์ประทานเป็นเจดีย์ทรงกลม วิหารที่มีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม
Category
Historic site
Location
วัดนางพญา
Tambon ศรีสัชนาลัย Amphoe Si Satchanalai Province Sukhothai
Details of access
Reference อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
Tambon ศรีสัชนาลัย Amphoe Si Satchanalai Province Sukhothai
Tel. 0 - 5567 - 9211
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่