ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 31' 30.1188"
17.525033
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 45' 58.0068"
99.766113
เลขที่ : 169189
จอง (จวัก)
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 486
รายละเอียด
ชื่อ จอง ประเภทและลักษณะ เป็นเครื่องมือใช้ในครัว โดยทั่วไปจะประกอบด้วยตัวจอง ทำด้วยกะลา ด้ามจับทำด้วยไม้ มีหวายเป็นเครื่องผูกเชื่อมตัวจองและด้ามให้ติดกัน ประวัติความเป็นมา จอง เป็นคำเรียกของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในครัว ใช้ตักอาหารหรือขนม ภาษาเรียกภาคกลาง เรียก กระจ่า , จวัก , ตะหวัก หรือ จวัก ภาษาเรียกภาคใต้ เรียก หวัก เป็นเครื่องใช้ในครัวของคนไทยมาแต่โบราณก่อนที่จะมีทัพพีโลหะใช้อย่างในปัจจุบัน จองที่ใช้อยู่ทั่วไปมีสามชนิดคือ ชนิดตัวแบบแบนๆ ใช้สาหรับตักข้าว ชนิดตัวที่มีความลึก ใช้สำหรับตักแกง และชนิดตัวลึกมากใช้สำหรับตักของหวาน ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง - วัสดุที่ใช้ กะลามะพร้าว และไม้เนื้อแข็ง วิธีทำ ใช้ตักอาหาร บทบาทและหน้าที่ ความสำคัญในอดีต - วิธีการเรียนการสอน - ประโยชน์ของภูมิปัญญา ใช้ในครัวสำหรับตักอาหารจากหม้อหรือภาชนะ สถานที่ พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ เลขที่ 477 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
เลขที่ เลขที่ 477
ตำบล หาดเสี้ยว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
เลขที่ เลขที่ 477 หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านหาดเสี้ยว
ตำบล หาดเสี้ยว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย
โทรศัพท์ โทร. 0 5567 1143, 0
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่