ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 1' 25.932"
13.02387
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 54' 12.024"
99.90334
เลขที่ : 169314
วัดม่วงงาม
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : เพชรบุรี
0 814
รายละเอียด
วัดม่วงงามตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ บ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วัดม่วงงามได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ วัดม่วงงามมีประวัติความเป็นมาคือเป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๔๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นตักทรงไทยหอสวดมนต์ กว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกศลจำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมี เจดีย์ หอระฆัง ห้องสุขา ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถเป็นศิลปสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปเป็นศิลปะสมัยอู่ทองและสมัยเชียงแสน วัดม่วงงาม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี โดยพระคู และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านประกอบอาชีพทอผ้าม่วงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปว่า เป็นผ้าทอที่สวยงามมากได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระคู รูปที่ ๒ พระสระ รูปที่ ๓ พระน้อย รูปที่ ๔ พระหนู รูปที่ ๕ พระบุญ รูปที่ ๖ พระเชื้อ รูปที่ ๗ พระล้วน รูปที่ ๘ พระล้วน รูปที่ ๙ พระปลัดอินทร์ รูปที่ ๑๐ พระสมุห์สมจิตร รูปที่ ๑๑ พระใบฎีกาบุญรอด พ.ศ.๒๕๔๒-ปัจจุบัน สำหรับการศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษา เนื้อที่ ๓ ไร่ ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับวัดม่วงงามไม่มีระบุไว้ ลักษณะโดดเด่นของสถานที่เป็นวัดที่ติดกับแม่น้ำ ความสำคัญใช้ในการเคารพสักการะเมื่อมาทำบุญ ประกอบพิธีกรรมและประเพณีสำคัญทางศาสนา กลุ่มคนที่ใช้ชาวบ้านตำบลถ้ำรงค์และบริเวณใกล้เคียง จำนวนผู้อาศัย พระ ๗ รูป เณร ๑ รูป ผู้ดูแลคือพระครูสุธรรมวชิรากรณ์
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดม่วงงาม
เลขที่ 81 หมู่ที่/หมู่บ้าน 2
ตำบล ถ้ำรงค์ อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง พระครสุธรรมวชิรากรณ์
ชื่อที่ทำงาน วัดม่วงงาม
เลขที่ 81 หมู่ที่/หมู่บ้าน 2
ตำบล ถ้ำรงค์ อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่