ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 3' 30.996"
13.05861
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 51' 25.848"
99.85718
เลขที่ : 169345
การขึ้นเครื่องหนัง
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : เพชรบุรี
0 1874
รายละเอียด
การขึ้นเครื่องหนัง เป็นการผลิตกลองหรือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังที่ใช้ในวงดนตรีไทยหรือปี่พาทย์มอญ เช่น ตะโพน, เปิงมางคอก, กลองยาว เป็นต้น นายยิ้ม ฉ่ำมะนาได้รับการถ่ายทอดจากหัวหน้าวงปี่พาทย์ ชื่อ ทุเรียนใหญ่ หรือ นายเรียน เลิศอาวาส ซึ่งเป็นพ่อตาของนายยิ้มเอง มีการติดตามและเรียนรู้วิชาการขึ้นเครื่องหนังโดยวิธีลักจำบ้าง ลองทำเองบ้าง โดยทดลองรื้อกลองหรือเครื่องหนังที่มีอยู่แล้วในวง ลองประกอบขึ้นมาก็ทำสำเร็จ เมื่อลองทำมาระยะหนึ่งก็มีผู้ใหญ่หลายท่านแนะนำให้ไปหาพระอริยสงฆ์ผู้มีวิชาแก่กล้า เป็นผู้ครอบครูให้ เครื่องหนังของนายยิ้มจะทำจากมือทั้งหมด โดยไม่ใช้เครื่องจักรกลเหมือนการผลิตสมัยใหม่ที่จังหวัดอยุธยา ซึ่งจะได้เสียงที่กังวาลและไพเราะกว่า ความเชื่อที่เกี่ยวข้องในการขึ้นเครื่องหนังของนายยิ้ม ฉ่ำมะนา คือ 1) ทุก ๆ ขั้นตอนของการเครื่องหนังต้องมีคาถาควบคู่หรือกำกับ เพื่อความขลังและประสิทธิภาพของเครื่องหนังที่ทำขึ้น 2) ต้องมีการครอบครูโดยให้พระอริยสงฆ์ผุ้มีวิชาแกกล้าเป็นผู้ครอบครูให้ 3) ห้ามสูบบุหรี่หรือกินเหล้าในเวลาทำ และ 4) ห้ามผู้ใดรบกวนเวลาขึ้นเครื่องหนังหรือตอกหมุดเครื่องหนัง วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้หนังวัว หรือหนังควาย ไม้ที่ทำลูกกลองใช้ไม้ขนุน ไม้มะค่า ไม้กุ่ม ไม้ก้ามปู ตามแต่ผู้ที่สั่งทำจะหามาให้ หรือเท่าที่มี วิธีการทำเริ่มตั้งแต่การตากหนังให้แห้ง แล้วขูดขนออกโดยใช้ขี้เถ้าละเลงบนหนังและใช้ไม้ไผ่เหลามน ๆ ถูไปเรื่อย ๆ ขนจะหลุดออกจากหนังโดยง่าย แล้วนำไปขึ้นกับต้นแบบของกลองที่จะทำแล้วนำไปตากแดด จากนั้นนำมาประกอบกับตัวกลองโดยร้อยด้วยหนังหรือใช้วิธีตอกหมุด ขึ้นอยู่กับประภทของกลองที่ทำ นายยิ้ม ฉ่ำมะนา เป็นผุ้อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเล่นดนตรีไทยและปี่พาทย์มอญให้กับเยาวชนและชาวบ้านในระแวกหมู่บ้านและหมู่บ้านไกล้เคียง ซึ่งดนตรีไทยหรือปี่พาทย์มอญเป็นศิลปะการแสดงดนตรีมาแต่โบราณกาล วิธีการเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดต้องสังเกตุผู้รับการถ่ายทอดว่าเอาจริงหรือไม่ และเป็นการถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว ลองหัดทำจริง บวกกับต้องมีความตั้งใจจริงจึงจะสำเร็จ ประโยชน์ของการขึ้นเครื่องหนัง สามารถผลิตเครื่องดนตรีไทยหรือปี่พาทย์มอญ ซึ่งเป็นเครื่องหนังมาใช้เองโดยไม่ต้องสั่งซื้อจากที่อื่น ซึ่งมีราคาสูงมาก และสามารถทำเพื่อจำหน่ายได้ ท่านที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหนัง เครื่องดนตรีไทย ได้ที่บ้านนายยิ้ม ฉ่ำมันา เลขที่ 91 หมู่ 3 ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ตั้ง
บ้านโพธิ์ลอย
เลขที่ 91 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3
ตำบล หนองกะปุ อำเภอ บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นายยิ้ม ฉ่ำมะนา
ชื่อที่ทำงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ที่/หมู่บ้าน 8 ถนน เพชรบุรี-หาดเต้าสำราญ
ตำบล นาวุ้ง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์ 032-493271 โทรสาร 032-493272
เว็บไซต์ http://lib.pbru.ac.th
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่