ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 2' 56.0886"
15.0489135
Longitude : E 100° 34' 4.9332"
100.568037
No. : 169517
ซ้าแฮ (1)
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Lop Buri
0 425
Description
ซ้า (ซ้าแฮ) จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดีมูลนิธิประชาสุขสันต์ ที่ตั้งเลขที่ 84 หมู่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3647 1847 ซ้าเป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่งที่มีใช้ในชีวิตประจำวัน สานด้วยไม้ไผ่มีประโยชน์ใช้สอยคือเป็นภาชนะใส่สิ่งของ ซ้าจะมีลักษณะทรงกระบอกกลม ปากด้านบนกว้างเพื่อให้ใส่ของได้สะดวก มีหูหิ้วสองข้าง ส่วนก้นซ้าจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมทำจากไม้แข็งขัดเป็นกากบาท ส่วนโครงมักทำจากหวายเพื่อความคงทน และใช้ไม้ไผ่สานเป็นตัวภาชนะ ซ้าเป็นภาษาล้านนา ตรงกลับภาษากลางว่าตะกร้า ส่วนชาวไทยพวนที่บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเรียกว่าซ้าแฮ เป็นของใช้ตามบ้านของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ใช้ใส่ของหลากหลายประเภท อาจเป็นพวกผัก ผลไม้ หรือของอื่นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ซ้าจะมีเขือกไว้หิ้วหรือหาบ จะหาบคู่หรือเดี่ยวก็ได้ คนไทยมีวัฒนธรรมการใช้และสานซ้าสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นอกจากนี้ซ้ายังเป็นเครื่องสะท้อนถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมที่รู้จักนำวัสดุพื้นเมืองที่มีอยู่มาประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน
Location
Tambon บ้านกล้วย Amphoe Ban Mi Province Lop Buri
Details of access
Tambon บ้านกล้วย Amphoe Ban Mi Province Lop Buri
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่