ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 2' 56.0886"
15.0489135
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 34' 4.9332"
100.568037
เลขที่ : 169517
ซ้าแฮ (1)
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : ลพบุรี
0 413
รายละเอียด
ซ้า (ซ้าแฮ) จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดีมูลนิธิประชาสุขสันต์ ที่ตั้งเลขที่ 84 หมู่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3647 1847 ซ้าเป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่งที่มีใช้ในชีวิตประจำวัน สานด้วยไม้ไผ่มีประโยชน์ใช้สอยคือเป็นภาชนะใส่สิ่งของ ซ้าจะมีลักษณะทรงกระบอกกลม ปากด้านบนกว้างเพื่อให้ใส่ของได้สะดวก มีหูหิ้วสองข้าง ส่วนก้นซ้าจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมทำจากไม้แข็งขัดเป็นกากบาท ส่วนโครงมักทำจากหวายเพื่อความคงทน และใช้ไม้ไผ่สานเป็นตัวภาชนะ ซ้าเป็นภาษาล้านนา ตรงกลับภาษากลางว่าตะกร้า ส่วนชาวไทยพวนที่บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเรียกว่าซ้าแฮ เป็นของใช้ตามบ้านของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ใช้ใส่ของหลากหลายประเภท อาจเป็นพวกผัก ผลไม้ หรือของอื่นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ซ้าจะมีเขือกไว้หิ้วหรือหาบ จะหาบคู่หรือเดี่ยวก็ได้ คนไทยมีวัฒนธรรมการใช้และสานซ้าสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นอกจากนี้ซ้ายังเป็นเครื่องสะท้อนถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมที่รู้จักนำวัสดุพื้นเมืองที่มีอยู่มาประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน
สถานที่ตั้ง
ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่