ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 24' 43"
17.4119444444444
ลองจิจูด (แวง) : E 10° 46' 54"
10.7816666666667
เลขที่ : 169641
สถาปัตยกรรมของอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุดรธานี
0 2301
รายละเอียด
อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ชิ้นสำคัญของจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ริมหนองประจักษ์ศิลปาคม ถนนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาและธรณีวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์เมืองอุดรธานี มานุษยวิทยาชาติพันธุ์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี เดิมตัวอาคารพิพิธภัณฑ์คืออาคารราชินูทิศ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 โดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลอุดรพร้อมด้วยคุณหญิง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนโรงเรียนนารีอุปถัมภ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2468 อาคารแห่งนี้เป็นอาคาร 2 ชั้นก่ออิฐถือปูน รูปทรงแบบตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยา มีมุขยื่นไปทางด้านหน้า ซุ้มประตูและหน้าต่างออกแบบเป็นรูปโค้งสวยงาม จึงมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารราชินูทิศเป็นโบราณสถานอาคารราชินูทิศตามราชกิจจานุเบกษา ในปีพ.ศ.2541 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "ราชินูทิศ" จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา เมื่อปีพ.ศ.2473 อาคารราชินูทิศ ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง และเมื่อปี พ.ศ.2503 ใช้เป็นสำนักงานโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค ต่อมาในปีพ.ศ.2516 ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 9 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และได้รับการปรับปรุงให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน
สถานที่ตั้ง
ถนนโพธิ์ศรี (ติดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1)
ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
เลขที่ ถนนโพธิ์ศร
ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
โทรศัพท์ โทร 042-245-976
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่