ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 24' 22.4892"
17.406247
Longitude : E 103° 14' 23.3196"
103.239811
No. : 169696
กลองเพล
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Udon Thani
0 720
Description
กลองเพล เป็นกลองที่ทำจากไม้ใช้ตีเพื่อเป็นสัญญาณบอกเวลาให้พระภิกษุและสามเณรฉันภัตตาหารในเวลาเพล หรือ 11.00 น. กลองเพลมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีใช้ภายในวัดทั่วทุกภาคในประเทศไทย กลองเพลทางภาคกลางจะมีลักษณะอ้วนสั้น ส่วนกลองเพลทางภาคอีสานจะมีลักษณะยาว ในสมัยก่อนตัวกลองจะทำด้วยไม้เนื้อแข็งท่อนเดียวเช่นไม้ประดู่ขุดให้กลวง ใช้หนังสัตว์ส่วนใหญ่นิยมใช้หนังควายขึงปิดทั้งสองหน้าของกลอง ยึดโยงด้วยเส้นหนังและหวาย ส่วนปัจจุบันไม้ขนาดใหญ่เริ่มหายากขึ้นทุกวัน จึงเปลี่ยนมาใช้ไม้แผ่นประกอบและพัฒนาวัสดุยึดด้วยลวดสลิงแทน เวลาตีกลองใช้ไม้หรือมือตีเพื่อให้เกิดเสียงดัง วัดบางแห่งสร้างศาลาหรืออาคารแยกต่างหากไว้สำหรับวางกลองโดยเฉพาะเรียกว่าหอกลอง ในสมัยโบราณเมื่อครั้งยังไม่มีนาฬิกาใช้ดังเช่นทุกวันนี้ การตีกลองเพลนอกจากเป็นสัญญาณบอกเวลาฉันภัตตาหารแล้ว เสียงกลองที่ดังก้องไปยังหมู่บ้านยังเป็นเครื่องบอกเวลาให้ชาวบ้านทราบว่าเป็นเวลา 5 โมงเช้าหรือ 11.00 นาฬิกา เพลย่อมาจากคำว่า เพลง ซึ่งหมายถึงเวลา บางวัดตีกลองเพลคู่กับระฆังหลังจากพระสงฆ์ทำวัตรเย็นเรียบร้อยแล้ว จึงเรียกว่าเป็นเวลาย่ำค่ำ กลองเพลนี้ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดสระแก้ว ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Location
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดสระแก้ว
Tambon บ้านเชียง Amphoe Nong Han Province Udon Thani
Details of access
No. พิพิธภัณฑ์
Tambon บ้านเชียง Amphoe Nong Han Province Udon Thani
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่