ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 13' 48"
15.23
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 51' 39"
104.860833333333
เลขที่ : 169904
จิตรกรรมในหอพระบาทวัดทุ่งศรีเมือง
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 1543
รายละเอียด
จิตรกรรมในหอพระบาทวัดทุ่งศรีเมือง อยู่ที่วัดทุ่งศรีเมือง ถนนหลวง ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-241-247 ประวัติของการสร้างวัดและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในหอพระบาทวัดทุ่งศรีเมือง ไม่ปรากฏพบเป็น หลักฐานที่แน่ชัด และไม่ระบุปีที่สร้าง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ภาพจิตกรรมเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเจริญของบ้านเมือง การประกอบอาชีพ การละเล่น พิธีกรรม การแต่งกาย ทรงผม นอกจากภาพชาวบ้านพื้นถิ่นอีสานและคนลาวแล้ว ยังแสดงภาพชาวตางชาติ ทั้งจีน ฝรั่ง แขก ซึ่งเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยสมัยนี้อีกด้วย ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการสร้างวัดทุ่งศรีเมืองนั้น เริ่มมีการค้าขายกับประเทศจีนมากขึ้น จึงทำให้มีอิทธิพลต่อภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังด้วย นอกจากวิถีชีวิตทั่วไปของคนไทย จิตรกรรมฝาผนังในหอพระบาทวัดทุ่งศรีเมืองเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังของหอพระบาท ปรากฎอยู่บนฝาผนังทุกด้าน มีภาพของเทพชุมนุม พุทธประวัติ ตอนผจญมาร และปรินิพพาน ภาพชาดก ได้แก่ ปาจิตต์กุมารชาดก และมหาเวชสันดรชาดกกัณฑ์ต่างๆ จัดว่าเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในส่วนของหอพระบาทก็ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจของสงฆ์โดยปกติ และยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เชิงวัฒนธรรมของประชาชนที่สนใจ ในปัจจุบันภาพจิตกรรมฝาผนังเริ่มชำรุดเลอะเลือนไปมากเนื่องจากความชื้นในอาคาร
หมวดหมู่
ทัศนศิลป์
สถานที่ตั้ง
วัดทุ่งศรีเมือง เลขที่ 95 ถนนหลวง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง วัดทุ่งศรีเมือง เลขที่ 95 ถนนหลวง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
โทรศัพท์ โทร 045 255 591 
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่