ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 17' 57.23"
15.2992305555556
ลองจิจูด (แวง) : E 105° 6' 24.84"
105.1069
เลขที่ : 169944
ฆ้อง
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 504
รายละเอียด
ฆ้อง เป็นเครื่องบรรเลงเสียงชนิดหนึ่งทำด้วยทองเหลืองลักษณะเหมือนถาดมีปุ่มนูนตรงกลาง มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น ฆ้องชัย และ ฆ้องกระแต ใช้ตีเพื่อบอกสัญญาณในงานมงคลต่างๆ เช่นงานบวชหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น ในสมัยโบราณใช้ตีเวลายาตราทัพ มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามความนิยมและประเพณีท้องถิ่น ฆ้อง อายุ 15 ปี บริจาคโดยชาวบ้านสว่าง จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสว่างพิมพ์ธรรม หมู่ 2 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณฑ์สว่างพิมพ์ธรรม
เลขที่ สว่าง
อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง พิพิธภัณฑ์สว่างพิมพ์ธรรม
หมู่ที่/หมู่บ้าน สว่าง
อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่