ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 14' 10.67"
15.2362972222222
Longitude : E 104° 52' 28.34"
104.874538888889
No. : 170055
วัดศรีประดู่
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Ubon Ratchathani
0 1992
Description
วัดศรีประดู่ตั้งอยู่เลขที่ 26 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสรรพสิทธิ์ แต่เดิมคุ้มบ้านดู่ยังไม่มีวัด เมื่อจะทำบุญต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดต่าง ๆ ทำให้ไม่สะดวก เพราะแต่ละวัดอยู่ห่างไกลจากบ้านดู่ ยิ่งในหน้าฝนถนนยิ่งลำบาก ดังนั้นในปี พ.ศ. 2508 ชาวบ้านดู่จึงพร้อมใจกันประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างวัด โดยมี พ่อใหญ่บู่ ทองมี, พ่อใหญ่มา จูมพระบุตร และพ่อใหญ่โฮม บุญจรัส เป็นผู้คิดริเริ่มและเป็นผู้นำชาวบ้าน มีความเห็นตรงกันอยากจะสร้างวัดถวายในบ้านดู่ขึ้น โดยมองเห็นว่าพื้นที่ป่าช้าเก่าของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ปล่อยรกร้างว่างเปล่าน่าจะปรับปรุงพัฒนาให้เป็นวัดได้ จึงได้มีการเลือกบุคคลที่เป็นแกนนำในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย พ่อใหญ่บู่ ทองมี, พ่อใหญ่โฮม บุญจรัส, ผู้ใหญ่บ้านเพชร สายเสียง, คุณประสิทธิ์ รากเงิน, ครูใหญ่ทอง หอมสิน, แพทย์คำภา จูมพระบุตร, พ่อใหญ่ไชโย สิทธิจินดา, พ่อทองดี สอนอาจ, พ่อเภา แสงทอง มีหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะสร้างวัดให้ชัดเจน พร้อมประสานงานกับทางราชการบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์แต่เนื้อที่ไม่เพียงพอ ในการที่จะสร้างวัดได้ พ่อใหญ่บู่ ทองมีและพ่อใหญ่โฮม บุญจรัส ซึ่งมีที่ดินติดกับพื้นที่ที่จะสร้างวัดจึงได้พร้อมใจกันร่วมบริจาคที่เดินเพิ่มเติม จึงทำให้มีพื้นที่เพียงพอสามารถดำเนินการสร้างวัได้ตามวัตถุประสงค์จึงได้ไปกราบเรียนปรึกษาหารือกับพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่วัดต่าง ๆ ในเมืองอุบล คือ พระครูนวกรรมโกวิท ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามในขณะนั้น และพระครูกิตติยาภรณ์โกศล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ พระเทพกิตติมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม รูปปัจจุบัน) พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ต่าง ๆ ก็สนับสนุนอนุโมทนาเห็นชอบด้วย คณะกรรมการจึงได้กราบนิมนต์พระครูกิตติยาภรณ์โกศลมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการดำเนินการสร้างเป็นสำนักสงฆ์ในปี พ.ศ.2511 โดยตั้งเป็นสำนักสงฆ์ชื่อว่า “ศรีประดู่ทรงธรรม” ต่อมามหาเถรสมาคมและกระทรวงศึกษาได้ประกาศให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2518 โดยมีชื่อว่า “วัดศรีประดู่” ส่วนคำว่า “ทรงธรรม” ได้ตัดออกไปเนื่องจากว่าชื่อดังกล่าวไปซ้ำกับวัดที่เป็นพระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดศรีประดู่ได้รับราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยมีพระปลัดผินอิสิญาโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตร ชื่อว่า “พระครูสิริพัฒนาวิมล (ผิน อิสิญาโณ) ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐานพัฒนาวัดศรีประดู่เป็นอย่างมาก ท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ต่อมาคณะสงฆ์และทายกทยิกาวัดศรีประดู่ได้พร้อมใจกันนิมนต์ พระครูธรรมธรจรูญ ถิรธมฺโม มาเป็นเจ้าอาวาสและได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรชื่อว่า “พระครูถิรธรรมสิริ” (จรูญ ถิรธมฺโม) ซึ่งต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต 3 นับว่าเป็นเกียรติประวัติของวัดศรีประดู่เป็นอย่างยิ่งตราบจนปัจจุบันนี้
Category
Religious place
Location
เลขที่ 26
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani
Details of access
Reference วัดศรีประดู่
No. เลขที่ 26
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่