ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 13' 47.65"
15.2299027777778
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 51' 26.79"
104.857441666667
เลขที่ : 170081
ทุ่งศรีเมือง
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุบลราชธานี
0 588
รายละเอียด
ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นเป็นพื้นที่โล่งสาธารณะประโยชน์ในการจัดงานพิธีและงานประเพณีต่าง ๆ ของชาวอุบลราชธานีและเป็นสวนสาธารณะประจำเมืองที่มีสภาพภูมิทัศน์งดงาม มีประตูทางเข้า 4 ทิศ 4 ประตู คือ อุบลเดชประชารักษ์ อุบลศักดิ์ประชาบาล อุบลการประชานิตย์ และอุบลกิจประชากร มีพื้นที่ประมาณ 39 ไร่ ทุ่งศรีเมืองมีประตูเข้า- ออก ทั้งหมด 4 ทิศ คือ 1) อุบลเวชประชารักษ์ 2) อุบลศักดิ์ประชาบาล 3) อุบลการประชานิตย์ และ 4) อุบลกิจประชากร ภายในทุ่งศรีเมืองเองก็มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ที่ผู้อ่านอุบลราชธานีไกด์ทุกท่านควรจะได้รู้จัก ได้แก่ เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง) อนุสาวรีย์แห่งความดี และประติมากรรมร่วมใจก้าวไปข้างหน้า ประวัติความเป็นมาของทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีนั้น ในอดีตมีชื่อว่า "นาทุ่งศรีเมือง" มีมาตั้งแต่ครั้งเริ่มต้นสร้างเมืองอุบลราชธานีเมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ในสมัยนั้นเป็นที่นาของเจ้าเมือง ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดการทำนาที่ทุ่งศรีเมือง เพื่อรักษาไว้เป็นที่พักผ่อนของชาวเมืองและเป็นสถานที่จัดพิธีและเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของประชาชน เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีศพเจ้าเมืองและอาญาสี่ (ตำแหน่งการปกครองเมืองในสมัยโบราณ) ตามประเพณีการทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ หรือที่ภาษาถิ่นเรียกว่า นกหัสไดลิงค์ ต่อมาเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เข้าดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลอิสาน ตั้งที่บัญชาการมณฑลที่เมืองอุบลราชธานี ให้ยกเลิกประเพณีเผาศพที่ทุ่งศรีเมือง ในปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้ใช้ประโยชน์ในการประกอบรัฐพิธีต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีอื่น ๆ ของจังหวัด และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอุบลราชธานี
สถานที่ตั้ง
ทุ่งศรีเมือง
ตำบล ขุหลุ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เลขที่ ทุ่งศรีเมื
ตำบล ขุหลุ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่