ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 39' 27"
14.6575
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 18' 58"
100.316111111111
เลขที่ : 170879
ซีดีรอม “ธรรมะสู่การเมือง” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุพรรณบุรี
0 499
รายละเอียด
ซีดีรอม “ธรรมะสู่การเมือง” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็น ซีดีรอมข้อมูลเสียง “ธรรมะสู่การเมือง” การจัดเก็บข้อมูลเสียงบรรยายธรรมะของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จังหวัดสุพรรณบุรี
หมวดหมู่
สื่อโสตทัศน์
สถานที่ตั้ง
มูลนิธิชาติภูมิ ป. อ. ปยุตฺโต เลขที่ 49 หมู่ 3
ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางสาว รัตนา ทิพย์จินดาชัยกุล
เลขที่ มูลนิธิชาต
ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ โทร 035-548-722
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่