ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : - ลองจิจูด (แวง) : -
เลขที่ : 170880
ซีดีรอม “บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : สุพรรณบุรี
0 453
รายละเอียด
ซีดีรอม “บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นซีดีธรรมะบรรยาย เรื่อง “บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม” โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จัดเก็บที่ชาติภูมิสถาน ป อ ปยุตโต จังหวัดสุพรรณบุรี
หมวดหมู่
สื่อโสตทัศน์
สถานที่ตั้ง
มูลนิธิชาติภูมิ ป. อ. ปยุตฺโต เลขที่ 49 หมู่ 3
ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางสาว รัตนา ทิพย์จินดาชัยกุล
เลขที่ มูลนิธิชาต
ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ โทร 035-548-722
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่