ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 37' 57.0864"
14.632524
Longitude : E 100° 1' 30.3096"
100.025086
No. : 170978
วัดดอนเจดีย์
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Suphan Buri
0 1150
Description
วัดดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์คือตำบลที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราขาแม่ทัพฝ่ายพม่า การรบครั้งนั้นทัพไทยได้รับชัยชนะเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ แรม 2 ค่ำ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 องค์เจดีย์ถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า รัชกาลที่6 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีบวงสรวงสมโภช เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2456 และโปรดเกล้าฯให้กรมศิลปากรประเมินงบประมาณในการบูรณะเป็นวงเงินประมาณ 192,500บาท แต่ไม่สามารถดำเนินการตามพระประสงค์ได้ เนื่องด้วยขณะนั้นการเงินของประเทศกำลังขาดแคลนมาก การบูรณะเจดีย์จึงไม่ได้ดำเนินการ ต่อมาปีพ.ศ.2495 รัฐบาลสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ทำการบูรณะและสร้างพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อุทิศถวายเป็นราชพลีแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเวนคืนที่ดินและสงวนไว้ให้เป็นที่ตั้งวัด บนเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ซึ่งแต่เดิมราชการดำริจะย้ายวัดหนองสระ (ปัจจุบันคือ วัดสระศรีเจริญ) มาตั้งเป็นวัดดอนเจดีย์ แต่เนื่องจากที่ตั้งวัดดอนเจดีย์ อยู่ห่างไกลหมู่บ้าน มีบ้านใกล้เคียงเพียง 2-3 หลังเท่านั้น ความดำรินี้จึงล้มเลิกไป วัดดอนเจดีย์ เดิมขึ้นกับอำเภอศรีประจันต์ ต่อมาแยกเป็นกิ่งอำเภอดอนเจดีย์ได้ตั้งเป็นที่ว่าการอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2508 ปัจจุบันตั้งอยู่ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างตัวจังหวัดประมาณ ๓๐ กม. ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ "พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์" ด้านทิศตะวันออก วัดอยู่อ้อมไปทางด้านหลังพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ประมาณ 300 เมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ คือ ตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเมื่อ พ.ศ. 2533 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงษ์ พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภปร.อักษรพระนามาภิไธย สก. สว. มวก. สธ. และอักษรพระนาม จภ. ติดหน้าบันทั้ง 6 ด้าน ภายในตำหนักประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระพี่นางสุวรรณกัลยา และอุทยานหินประวัติศาสตร์พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณโดยรอบเป็นอุทยานหินประวัติศาสตร์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงเสด็จสวรรคต
Category
Religious place
Location
1625 หมู่ที่ 5
Tambon ดอนเจดีย์ Amphoe Don Chedi Province Suphan Buri
Details of access
Reference (พระครูประสิทธิ์)
No. 1625 หมู่ท
Tambon ดอนเจดีย์ Amphoe Don Chedi Province Suphan Buri
Tel. 035-591430
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่