ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 18' 20"
12.3055555555556
Longitude : E 102° 20' 21"
102.339166666667
No. : 171035
พระครูคุณสารพิสุทธ์ (หลวงพ่อก๋ง)
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Trat
0 672
Description
พระครูคุณสารพิสุทธิ์ (สะอาด มณฺโฑ) ที่อยู่ปัจจุบัน มรณภาพ (อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโสม หมู่ 1 บ้านท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด) เกิด พระครูคุณสารพิสุทธิ์ (สะอาด มณฺโฑ) นามสกุล มนัสสนิท เกิดที่บ้านท่าโสม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ตรงกับวันจันทร์แรม ๑ ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก เป็นบุตรคนที่สุดท้องของนายเบ๊ - นางเหล่ง มนัสสนิท ซึ่งเป็นคหบดีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งในตำบลท่าโสม ท่านมีพี่น้องร่วมบิหามารดาเดียวกัน ๕ คนคือ ๑. นางเนียน สรวมชีพ ๒. นายแนบ มนัสสนิท (ขุนแสงท่าโสม) ๓. นายชิต(เอี๊ยก) มนัสนิท ๔. นางหยี่ รวมทด ๕. พระครูคุณสารพิสุทธิ์ (สะอาด มนัสนิท) อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ จำพรรษาอยู่ที่วัดท่าโสม พ.ศ. ๒๔๖๔ ท่านสอบได้เป็นพระนักธรรมตรีรุ่นแรกของจังหวัดตราด ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๖ ท่านได้ไปเรียนนักธรรมโท ที่วัดไผ่ ล้อมและสัครสอบที่จังหวัดจันทบุรี สอบได้เป็นพระนักธรรมชั้นโทรุ่นแรก ส่วนนักธรรมชั้นเอกนั้น ท่านศึกษาด้วยตนเองและสอบได้เป็นองค์แรกของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเขาสมิง ท่านมีความวิริยะอุตสาหะมากในอำเภอเขาสมิงไม่มีพระรูปใดที่มีความรู้ ปริยัติสูงเท่า ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ รวมอายุ ๗๕ ปี ๑๐ เดือน สัญชาติ ไทย ความสำคัญต่อด้านวัฒนธรรม พระครูคุณสารพิสุทธิ์ ชาวบ้านเรียกว่า "ท่านก๋ง" คำสอนของท่าน ที่สั่งสอนสืบต่อกันมาคือ "จะเป็นพระหรือหัวหน้าครอบครัวที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ๔ อย่างคือ เก่งโลก เก่งธรรม เก่งหมอ เก่งช่าง" แม้ท่านจะมรณภาพไปร่วม ๔๐ ปีแล้วแต่ผลงานและคำสอนของท่านยังปรากฏสืบทอดมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พระนักพัฒนา ผลงาน ด้านการศึกษา ท่านให้ความสำคัญกับการวางรากฐานด้านการศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จนสามารถสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ได้เป็นคนแรกของอำเภอเข้าสมิง เป็นครูสอนหนังสือให้กุลบุตรกุลธิดาของคนในหมู่บ้านโดยสอนที่วัด เมื่อมีการพัฒนาสู่ระบบโรงเรียน ท่านเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนวัดท่าโสมตลอดมา ด้านอาชีพ สอนให้คนรู้จักทำมาหากิน โดยท่านยึดคติที่ว่า "สอนให้เขาก่อน จึงสอนให้เขาให้" เป็นผู้นำพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ มาสู่หมู่บ้านโดยการนำมาทดลองปลูกในพื้นที่ของวัดและ ให้ชาวบ้านซึ่งเป็นลูกหลานนำไปปลูก เช่น การปลูกอ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด และการปลูกยางพาราทำให้เป็นรากฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน ด้านการปกครองและการพัฒนา ในทางธรรม เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าโสม เจ้าคณะตำบลท่าโสม และเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง ในทางโลก เป็นนักประชาธิปไตย จะทำอะไรต้องขอความเห็นชอบจากผู้ร่วมงานทุกครั้ง เป็นนักการปกครองและผู้พิพากษา ไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ ของประชาชนในหมูบ้าน เป็นผู้นำในการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย สะพาน และถนน เป็นต้น ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาคนที่ถูกงูกัด การต่อกระดูก เป็นที่พึ่งของชาวบ้านในสมัยที่วิทยาการด้านการแพทย์แผนใหม่ยังเข้าไปไม่ถึง รางวัลที่ได้รับ เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าโสม เจ้าคณะตำบลท่าโสม และเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด องค์กร หน่วยงาน วัดท่าโสม หมู่ 1 บ้านท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
Location
วัดท่าโสม หมู่ 1
Moo ท่าโสม
Tambon ท่าโสม Amphoe Khao Saming Province Trat
Details of access
Reference พระครูคุณสารพิสุทธิ์ (สะอาด มณฺโฑ)
No. วัดท่าโสม Moo ท่าโสม
Tambon ท่าโสม Amphoe Khao Saming Province Trat
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่