ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 25' 12.806"
12.4202239
Longitude : E 102° 31' 47.2901"
102.5298028
No. : 171081
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
Proposed by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date ไม่ระบุ
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Trat
0 776
Description
เอกสารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ลักษณะเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด 21x 29.7 ซม. พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 ตอน ภาษาที่ใช้เขียนภาษาไทย ประวัติความเป็นมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ประวัติผู้แต่ง/ รวบรวมโดยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ความสำคัญศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน แผ่นพับประชาสัมพันธ์นี้เป็นการบันทึกประวัติ รูปแบบการสร้างสถาปัตยกรรม การจัดวางพื้นที่ เทพเจ้าในศาล ตำแหน่งที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง ประติมากรรมสิงโตหิน อาคารบริวารซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ เจดีย์ ศาลปู่ย่า
Category
Document/Book
Location
Province Trat
Details of access
Province Trat
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่