ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 39' 52.5312"
17.664592
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 17' 10.7916"
103.286331
เลขที่ : 171706
อุปสรรคในชีวิตคริสตชน
เสนอโดย - วันที่ 1 ธันวาคม 2555
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : อุดรธานี
0 567
รายละเอียด
อุปสรรคในชีวิตคริสตชน คือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ของวัดพระวิสุทธิวงศ์ ชื่อ "อุปสรรคในชีวิตคริสตชน" เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องใช้เหล่านี้ ในช่วงที่เกิดสงครามอินโดจีน คริสตชนต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ เป็นเวลาถึง 4 ปี ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่สื่อถึงความเป็นคริสต์ ก็ต้องถูกนำไปซ่อนไว้ในที่ลับตา รวมถึงเครื่องใช้เหล่านี้ด้วย เมื่อสงครามยุติลงในปี พ.ศ. 2488 เครื่องใช้เหล่านี้จึงได้นำออกมาจากที่ซ่อน ชาวบ้านโพนสูงจึงตั้งชื่อว่า "อุปสรรคในชีวิตคริสตชน" เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
เลขที่ พิพิธภัณฑ์
อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง ครูลือชัย ไกรัตน์
เลขที่ เลขที่ 171 หมู่ที่/หมู่บ้าน บ้านโพนสูง
ตำบล โพนสูง อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุดรธานี
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่