ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 37' 59.11"
15.6330861
Longitude : E 102° 39' 18.5497"
102.6551527
No. : 173569
การไหว้ครูบูชากี่ ไถ่ชีวีหนอนหม่อนไหม บ้านหนองช่องแมว ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
Proposed by. คุณพี่โจ Date 19 December 2012
Approved by. นครราชสีมา Date 30 January 2017
Province : Nakhon Ratchasima
0 2184
Description

การไหว้ครูบูช่ากี่ ไถ่ชีวีหนอนหม่อนไหม ของชาวบ้านหนองช่องแมว ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย เป็นพิธีกรรมที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ในชุมชนกระทำร่วมกัน โดยการประกอบพิธีพุทธ/พราหม์ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวหม่อนไหม ที่มีบุญคุณให้เกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมความเชื่อ วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมประเพณีให้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงอยู่ในชุมชนต่อไป พิธีกรรมการไหว้ครูบูชากี่ ไถ่ชีวีหนอนหม่อนไหม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สู่ขวัญหม่อน" โดยในการประกอบพิธีจะมีพ่อพราหมม์จำนวน ๒ ท่าน เป็ผูประกอบพิธี นำตัวไหมที่ตายไปแล้วมาทำบุญปิดทองคำแผ่น(ทองเปลว) สวดมนต์แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล และจัดให้มีการบ่ายศรี / สู่ขวัญหม่อน เป็นต้น

Location
การไหว้ครูบูชากี่ ไถ่ชีวีหนอนหม่อนไหม
Moo หมู่ ๒ บ้านหนองช่องแมว Road เมืองโดน-หันห้วยทราย
Tambon หันห้วยทราย Amphoe Prathai Province Nakhon Ratchasima
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอประทาย
Reference นายทศฤทธิ์ ศิริ Email todsarit.sir@m-culture.in.th
Organization สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอประทาย
Road เจนจบทิศ
Tambon ประทาย Amphoe Prathai Province Nakhon Ratchasima ZIP code 30180
Tel. 08-1874-5681
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่