ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 37' 59.11"
15.6330861
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 39' 18.5497"
102.6551527
เลขที่ : 173569
การไหว้ครูบูชากี่ ไถ่ชีวีหนอนหม่อนไหม บ้านหนองช่องแมว ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เสนอโดย คุณพี่โจ วันที่ 19 ธันวาคม 2555
อนุมัติโดย นครราชสีมา วันที่ 30 มกราคม 2560
จังหวัด : นครราชสีมา
0 1901
รายละเอียด

การไหว้ครูบูช่ากี่ ไถ่ชีวีหนอนหม่อนไหม ของชาวบ้านหนองช่องแมว ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย เป็นพิธีกรรมที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ในชุมชนกระทำร่วมกัน โดยการประกอบพิธีพุทธ/พราหม์ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวหม่อนไหม ที่มีบุญคุณให้เกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมความเชื่อ วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมประเพณีให้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงอยู่ในชุมชนต่อไป พิธีกรรมการไหว้ครูบูชากี่ ไถ่ชีวีหนอนหม่อนไหม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สู่ขวัญหม่อน" โดยในการประกอบพิธีจะมีพ่อพราหมม์จำนวน ๒ ท่าน เป็ผูประกอบพิธี นำตัวไหมที่ตายไปแล้วมาทำบุญปิดทองคำแผ่น(ทองเปลว) สวดมนต์แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล และจัดให้มีการบ่ายศรี / สู่ขวัญหม่อน เป็นต้น

สถานที่ตั้ง
การไหว้ครูบูชากี่ ไถ่ชีวีหนอนหม่อนไหม
หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านหนองช่องแมว ถนน เมืองโดน-หันห้วยทราย
ตำบล หันห้วยทราย อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอประทาย
บุคคลอ้างอิง นายทศฤทธิ์ ศิริ อีเมล์ todsarit.sir@m-culture.in.th
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอประทาย
ถนน เจนจบทิศ
ตำบล ประทาย อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30180
โทรศัพท์ 08-1874-5681
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่