ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 0' 35.616"
7.0098933333333
Longitude : E 100° 27' 30.921"
100.45858916667
No. : 174990
สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่
Proposed by. Hatyai_culture Date 30 December 2012
Approved by. สงขลา Date 14 January 2013
Province : Songkhla
1 3300
Description

สมาคมแพย์แผนไทย ได้จดทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.๙๕/๒๕๕๔ มีคณะกรรมการของสมาคม ๑๔ คน สมาชิกที่จดทะเบียน จำนวน ๖๒ คน ปัจจุบันมีนายนัฐพงค์ สังขกุล เป็นนายกสมาคม

สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านวิชาการแพทย์แผนไทย ฟื้นฟูส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะในเรื่องการใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เสริมสร้างทรัพยากร และอนุรักษ์วัฒนธรรมการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการแพทย์แผนไทย มีทั้งหมด ๔ ประเภท คือ เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Location
สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่
No. 385 Road ราษฎร์อุทิศ
Tambon หาดใหญ่ Amphoe Hat Yai Province Songkhla
Details of access
นายประเสริฐ สังขกุล
Reference นางเจือทิพย์ อารมณ์ Email Hatyai.culture@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (อ.หาดใหญ่)
No. ๑๐/๐ Road สุขุม
Tambon บ่อยาง Amphoe Mueang Songkhla Province Songkhla ZIP code 90000
Tel. 074327147 Fax. 074326823
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่