ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 7° 0' 35.616"
7.0098933333333
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 27' 30.921"
100.45858916667
เลขที่ : 174990
สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่
เสนอโดย Hatyai_culture วันที่ 30 ธันวาคม 2555
อนุมัติโดย สงขลา วันที่ 14 มกราคม 2556
จังหวัด : สงขลา
1 3638
รายละเอียด

สมาคมแพย์แผนไทย ได้จดทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.๙๕/๒๕๕๔ มีคณะกรรมการของสมาคม ๑๔ คน สมาชิกที่จดทะเบียน จำนวน ๖๒ คน ปัจจุบันมีนายนัฐพงค์ สังขกุล เป็นนายกสมาคม

สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านวิชาการแพทย์แผนไทย ฟื้นฟูส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะในเรื่องการใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เสริมสร้างทรัพยากร และอนุรักษ์วัฒนธรรมการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการแพทย์แผนไทย มีทั้งหมด ๔ ประเภท คือ เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สถานที่ตั้ง
สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่
เลขที่ 385 ถนน ราษฎร์อุทิศ
ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
นายประเสริฐ สังขกุล
บุคคลอ้างอิง นางเจือทิพย์ อารมณ์ อีเมล์ Hatyai.culture@gmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (อ.หาดใหญ่)
เลขที่ ๑๐/๐ ถนน สุขุม
ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074327147 โทรสาร 074326823
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่