ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : - ลองจิจูด (แวง) : -
เลขที่ : 182804
หอระฆังวัดใหม่คูมอญ
เสนอโดย orraphan วันที่ 7 มีนาคม 2556
อนุมัติโดย ฉะเชิงเทรา วันที่ 6 มิถุนายน 2560
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
1 1314
รายละเอียด

หอระฆัง หอกลอง วัดใหม่คูมอญ ตั้งอยู่ ณ วัดใหม่คูมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ทาสีขาวแดงและสีทอง หลังคาประดับช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ปูนปั้น ยอดเป็นทรงระฆังคว่ำ เน้นสีทองเป็นหลัก งบประมาณในการก่อสร้างได้รับการบริจาคเงินเพื่อสร้างศาสนวัตถุให้แก่วัด

ในสมัยโบราณ การบอกเวลาในโมงยามต่างๆ จะใช้การตีกลองและระฆังเป็นสำคัญ ดังจะพบว่ามีการสร้างอาคารสำหรับแขวนกลองและระฆังเหล่านี้ในการเป็นศูนย์กลางของการบอกเวลา เป็นอาคารประเภทหนึ่งที่ปรากฏการสร้างมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยมากพบในวัดทั้งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส การแขวนระฆังและกลองสำหรับตีบอกเวลา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทราบเวลาสำหรับการประกอบวัตรปฏิบัติต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน อันได้แก่ การทำวัตรเช้า-เย็น การฉันเพล เป็นต้น

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดใหม่คูมอญ
เลขที่ 105/2 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3
ตำบล หัวไทร อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระครูสุภาจารโสภิต
บุคคลอ้างอิง พระครูสุภาจารโสภิต
เลขที่ 105/2 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3
ตำบล หัวไทร อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24110
โทรศัพท์ 089-7441259
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่