ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 38' 17.8292"
6.6382859
Longitude : E 101° 40' 12.3449"
101.6700958
No. : 190367
วัดมหันตคาม
Proposed by. pakariah Date 13 June 2013
Approved by. ปัตตานี Date 16 September 2020
Province : Pattani
1 938
Description

วัดมหันตคาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีที่ดินตั้งวัด ๖ ไร่ ๑ งาน อาณาเขตกว้างยาว ด้านละ ๕๐ วาติดต่อทางเข้าหมู่บ้านทั้งสี่ด้าน มีธรณีสงฆ์ ๑๔ แปลง เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๓ โครงสร้างเป็นอาคารไม้ฝาผนังสังกะสี หลังคามุงกระเบื้องดินเผา กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ยกพื้น บางหลังมีสภาพทรุดโทรม หอฉันกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ปัจจุบันก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับปูชนียวัตถุ มี พระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง ๕๐ เซนติเมตร พระพุทธรูปไม้แกะสลัก พระเพลากว้าง ๕๑ เซนติเมตร พระครูบุณยโศภณ เจ้าอาวาสวัดสารวันสร้างถวาย พ.ศ. ๒๕๒๕ พระไม้แกะสลักปางห้ามญาติ สูง ๗๐ เซนติเมตร พระอ้วน รักขลา สร้างถวาย พ.ศ. ๒๕๒๕ และมีเจดีย์บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสด้วย

วัดมหันตคาม สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๕ เดิมตั้งอยู่ ณ ที่หลายแห่ง ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ชาวบ้านเรียกว่า “วัดบ้านใหญ่” ตามชื่อบ้าน ผูสร้างวัดรู้กันในนามว่า “พระมืด” หมายถึงมีจักษุพิการ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๕

Category
Religious place
Location
วัดมหันตคาม
Moo
Tambon ไม้แก่น Amphoe Mai Kaen Province Pattani
Details of access
Reference นางสาวปการียะห์ เจะหะ Email maikaen-ptn@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอไม้แก่น
Moo
Tambon ไทรทอง Amphoe Mai Kaen Province Pattani ZIP code 94220
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่