ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 48' 35.2951"
6.8098042
Longitude : E 101° 16' 59.8314"
101.2832865
No. : 190677
มัสยิดปุยุด (ยามีอุลอิฮซาน)
Proposed by. fidas Date 25 June 2013
Approved by. ปัตตานี Date 16 September 2020
Province : Pattani
0 93
Description

ชื่อสถานที่มัสยิดปุยุด (ยามีอุลอิฮซาน)

สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๗ ตำบลปุยุด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เลขทะเบียนมัสยิด๘๑/๒๔๙๓

จดทะเบียนเมื่อวันที่๒๐ สิงหาคม ๒๔๙๓

ความสำคัญเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา

กลุ่มคนที่ใช้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ผู้ดูแลนายต่วนบูคอรี โตะกูบาฮา อิหม่ามประจำมัสยิดปุยุด (ยามีอุลอิฮซาน)

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔

Tag Cloud
มัสยิด
Category
Religious place
Location
มัสยิดปุยุด (ยามีอุลอิฮซาน)
Moo
Tambon ปุยุด Amphoe Mueang Pattani Province Pattani
Details of access
นายฮามะ หะยีนิเงาะ
Organization สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองปัตตานี
Road เดชา
Tambon สะบารัง Amphoe Mueang Pattani Province Pattani ZIP code 94000
Tel. 0-7332-3197
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่