ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 14' 30.4437"
12.241789929969332
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 31' 32.4585"
102.5256829269531
เลขที่ : 192194
งานเล่าขานตำนานคลองบางพระ
เสนอโดย ตราด วันที่ 24 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : ตราด
0 715
รายละเอียด

เป็นการจัดกิจกรรมเล่าขานตำนานคลองบางพระ เพื่อนำวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนรักษ์คลองบางพระ ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ อายุกว่า ๑๐๐ ปี และเป็นหัวใจของการติดต่อค้าขาย ในอดีตของจังหวัดตราด มาเผยแพร่ให้ประชาชนในท้องถิ่น จากการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการดำรงชีวิตตามวิถีดั้งเดิมของชาวชุมชนรักษ์คลองบางพระ สภาพความเป็นอยู่โดยการเปิดบ้านชาวชุมชนรักษ์คลองบางพระให้นักท่องเที่ยวได้ชมของเก่า ภาพเก่า ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ขนมโบราณ การแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ การแข่งขันพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด การประกวดวาดภาพเก่าเล่าเรื่องริมคลองบางพระ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง
จังหวัด ตราด
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง วราภรณ์ นองเนือง อีเมล์ w31912@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่