ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 17' 27.1915"
18.290886520696762
Longitude : E 99° 29' 13.4205"
99.48706124531247
No. : 192275
งานประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟ-รถม้า นครลำปาง จังหวัดลำปาง
Proposed by. สมุทรสงคราม Date 25 January 2017
Approved by. mculture Date 26 January 2017
Province : Lampang
0 1971
Description

จังหวัดลำปาง มีพาหนะที่ใช้ในการเดินทางติดต่อ ตลอดจนค้าขายสินค้าโดยใช้พาหนะที่สำคัญคือ รถไฟ และรถม้า ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน รถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ มาสู่ลำปาง เป็นขบวนแรก เมื่อปี ๒๔๕๙ ในสมัยของรัชกาลที่ ๖ และนอกจากนี้ยังได้มีการนำรถม้ามาให้บริการบนเส้นทางหลวงของมณฑลสายเหนืออีกด้วย จึงนับว่ารถไฟและรถม้ามีบทบาทสำคัญต่อนครลำปางเป็นอย่างยิ่ง จนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๕๙) รถไฟ – รถม้า ได้เป็นพาหนะของชาวลำปางมาแล้วเป็นเวลา ๑๐๐ ปี จังหวัดลำปางได้มีการสืบสานให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง จึงได้มีการจัดกิจกรรมวันประวัติศาสตร์รถไฟ – รถม้าลำปางมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๒ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์รถไฟ – รถม้าครบรอบ ๑๐๐ ปี และเป็นปีที่ ๑๗ แล้วที่ได้ดำเนินกิจกรรม จังหวัดลำปางจึงได้กำหนดมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น ชมตลาดย้อนยุค (กาดหมั้ว) ชมและเลือกซื้อ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า นครลำปาง ประกวดคาวบอยชาย และ หญิง นิทรรศการจากหน่วย งานองค์กรในจังหวัดลำปาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนั่งรถม้าชมเมืองลำปาง นั่งรถไฟเล็กชมเมืองลำปาง การจัดมหกรรมอาหาร การบริการท่องเที่ยว สะโตกคำ พร้อมแสง สี เสียง

Location
Province Lampang
Details of access
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่