ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 19° 18' 18.1352"
19.30503754514519
ลองจิจูด (แวง) : E 97° 57' 59.6655"
97.96657375732422
เลขที่ : 192276
ปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสนอโดย phisan วันที่ 25 มกราคม 2560
อนุมัติโดย mculture วันที่ 26 มกราคม 2560
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
0 1695
รายละเอียด

ปอยส่างลอง หรือ ประเพณีบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีการบวชเณรให้กับบุตรหลานตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยใหญ่ ที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ใช้เวลาว่างศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกำหนดจัดงานสามวัน วันแรก เรียกว่า วันแห่ส่างลอง วันที่สอง เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่ วันที่สาม เรียกว่า
วันข่ามส่าง หรือบรรพชาสามเณร ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม
เดือนเมษายนของทุกปี

สถานที่ตั้ง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่