ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 28' 52.46"
15.4812389
Longitude : E 104° 19' 35.8302"
104.3266195
No. : 192473
ช่างแทงหยวก ทำปราสาทผึ้ง บ้านเหล่าใหญ่
Proposed by. ยโสธร Date 30 September 2019
Approved by. ยโสธร Date 30 September 2019
Province : Yasothon
0 293
Description

บ้านเหล่าใหญ่ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธทุกครัวเรือน มีประเพณีวัฒนธรรมตามฮีต ๑๒ อันดีงามที่ชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบทอดต่อมาอย่างยาวนาน และประเพณีหนึ่งที่ได้สืบทอดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็คือการทำปราสาทผึ้ง ในงานวันออกพรรษา บุญอัฏฐะและบุญกฐิน โดยในการทำปราสาทผึ้งนั้น ก็จะมีการแทงหยวกเพื่อประดับประดาปราสาทผึ้งให้สวยงาม ในอดีตหมู่บ้านมีช่างแทงหยวก
อยู่หลายคน ปัจจุบันบ้านเหล่าใหญ่ ช่างแทงหยวก ๒ คน คือ นายอุดร เที่ยงสัตย์ อายุ ๗๒ ปี และนายวิรัตน์ บุญทวีอายุ ๖๒ ปี

Location
Tambon ม่วง Amphoe Maha Chana Chai Province Yasothon
Details of access
Reference ธีร์วรา ดาวัลย์ Email morcanubon@gmail.com
Province Yasothon
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่