ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 1' 2.6803"
16.0174112
Longitude : E 104° 17' 15.4655"
104.2876293
No. : 192475
บั้งไฟโบราณ
Proposed by. ยโสธร Date 30 September 2019
Approved by. ยโสธร Date 30 September 2019
Province : Yasothon
0 366
Description

ชาวบ้านโนนใหญ่ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีการสืบทอดการทำ บั้งไฟโบราณมาตั้งแต่โบราณ จากรุ่นสู่รุ่น ผ่านความเชื่อ ความศรัทธา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี บุญบั้งไฟ การทำบุญขอฝนจากพญาแถนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เชื่อว่าฟ้าฝนจะอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในหมู่บ้านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข เพราะมีอาหารข้าวปลาที่บริบูรณ์ทั้งปราศจากโรคภัยด้วย ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในชุมชน มีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ การแกะสลักบั้งไฟ ณ วัดโนนใหญ่ นอกจากนั้น ชุมชนยังจัดอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนในชุมชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของการทำบั้งไฟโบราณ ร่วมมือกันสอดส่อง ดูแล คุ้มครอง ป้องกันไม่ให้มีการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนให้ข้อมูล ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้รู้คุณค่าและเป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Location
Tambon ห้วยแก้ง Amphoe Kut Chum Province Yasothon
Details of access
Reference ธีร์วรา ดาวัลย์ Email morcanubon@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่