ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 51' 43.9999"
13.8622222
Longitude : E 100° 30' 47.9999"
100.5133333
No. : 192847
การเชิญที่กรวดน้ำ
Proposed by. นนทบุรี Date 8 May 2020
Approved by. นนทบุรี Date 8 May 2020
Province : Nonthaburi
0 56
Description

เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของผู้ทำบุญหรือบำเพ็ญกุศล เมื่อพิธีการต่าง ๆ ดำเนินการไป จนถึงขั้นตอนสุดท้าย จะมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายและสรรพสัตว์ศาสนพิธีกรต้องเตรียมที่กรวดน้ำ

โดยทำความสะอาดและใส่น้ำพร้อมตั้งไว้ที่โต๊ะเครื่องไทยธรรม ด้านท้ายอาสน์สงฆ์ เมื่อประธานพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเสร็จและกลับไปนั่งเรียบร้อยแล้ว ศาสนพิธีกรพึงเชิญที่กรวดน้ำด้วยมือซ้าย ประคองด้วยมือขวาให้มั่นคง เดินเข้าไปใกล้จะถึง ประธานพิธี ทำความเคารพ (คำนับ) นั่งคุกเข่าเดินเข่า (การเดินเข่า วิธีการปฏิบัติ ให้นั่งตัวตรง ปลายเท้าตั้ง และใช้เข่าเดินไปข้างหน้า ห้ามลากปลายเท้าโดยเด็ดขาด หากในมือถือสิ่งของ ให้ถือลักษณะข้อศอกตั้งฉากกับพื้น หากไม่มีสิ่งของในมือ ให้ปล่อยมือไว้ข้างลำตัว ปลายนิ้วแตะ ตะเข็บกางเกงด้านข้าง) เข้าไปทางด้านหน้า โดยให้เยื้องไปทางเข่าซ้ายของประธานพิธีเล็กน้อย ไม่ชิดหรือห่างเกินไป พอให้ประธานพิธีจับที่กรวดน้ำได้สะดวก ถือที่รองรับน้ำไว้ด้วยมือทั้งสอง ยื่นให้ประธาน ไม่สูงหรือต่ำเกินไป พอให้ประธานพิธีเทน้ำกรวดได้โดยไม่ต้องก้มลงหรือยกแขนสูง กว่าปกติ

เมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนา "ยถา วาริวหา...........” ประธานพิธีเริ่มเทน้ำลงยังที่รองรับน้ำที่ศาสนพิธีกรถืออยู่ เมื่อสังเกตเห็นว่า ประธานพิธีเทน้ำกรวดจวนหมดแล้ว ศาสนพิธีกรพึงปล่อย มือขวาออกจากที่รองรับน้ำให้ใช้มือซ้ายถือไว้มือเดียว ยกมือขวาขึ้นรับเต้าน้ำกรวดที่ประธานพิธี เทหมดแล้ว นำเต้าน้ำกรวดมาชิดกับที่รองรับน้ำ เดินเข่าถอยหลังออกมาจากประธานพิธีพอสมควร ลุกขึ้นยืนทำความเคารพประธานพิธีแล้วถอยออกไปทางท้ายอาสน์สงฆ์ นำน้ำกรวดไปเทใต้ต้นไม้ที่ เหมาะสมตามประเพณีโบราณ และต้องเทด้วยอาการสำรวมและสุภาพ ไม่เทในที่ที่ไม่สะอาด ไม่สาด หรือคว่ำภาชนะที่ใส่น้ำ หากมีพิธีอื่น ๆ ต่อจากพิธีนั้นอีก ศาสนพิธีกรต้องใส่น้ำในเต้าน้ำกรวดไว้ทันที เพื่อพร้อมที่จะใช้ในพิธีต่อไปการกรวดน้ำในพิธีต่าง ๆ หากเป็นพิธีใหญ่ ๆ หรืองานพิธีที่เป็นทางการ นิยมใช้ที่กรวดน้ำสำหรับประธานพิธีที่เดียวเท่านั้น ส่วนในงานพิธีของชาวบ้านหรืองานทำบุญ ตามวัดวาอารามจะใช้ที่กรวดน้ำหลายที่ก็ได้ มิได้มีข้อห้ามอันใด อนึ่ง ในพิธีที่เป็นทางการไม่นิยมนำที่กรวดน้ำไปตั้งไว้ให้ประธานพิธีก่อน เช่น ที่โต๊ะเคียง ด้านหน้า เพราะอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดแก่ประธานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานอวมงคล

ซึ่งเคยมี เรื่องเล่าว่า ในงานอวมงคลงานหนึ่ง ศาสนพิธีกรได้นำที่กรวดน้ำไปตั้งไว้ที่โต๊ะเคียงของประธานพิธี เมื่อประธานพิธีทอดผ้าบังสุกุลและกลับมานั่งที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อพระสงฆ์ตั้งพัดพิจารณาผ้าบังสุกุล ประธานพิธีก็หยิบที่กรวดน้ำมากรวดน้ำก่อนที่พระสงฆ์จะอนุโมทนา เป็นต้น ซึ่งบางท้องถิ่นก็มีการ กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลเช่นเดียวกัน

Location
Amphoe Mueang Nonthaburi Province Nonthaburi
Details of access
Reference สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นนทบุรี Email nontculture@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
Province Nonthaburi
Tel. 025801348 Fax. 025802764
Website https://www.m-culture.go.th/nonthaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่