ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 14' 23.9651"
15.2399903
Longitude : E 104° 51' 4.6775"
104.8512993
No. : 192907
พระคเณศ
Proposed by. อุบลราชธานี Date 22 May 2020
Approved by. อุบลราชธานี Date 22 May 2020
Province : Ubon Ratchathani
0 38
Description

ศิลปะร่วมแบบเขมรที่พบในประเทศ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 พบที่บ้านบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประติมากรรมพระคเณศหินทราย ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ลักษณะเป็ประติมากรรมรูปบุคคล สันนิษฐานว่า พรวรกายและเครื่องประดับบางส่วนยังสลักไม่แล้วเสร็จ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสี่เหลี่ยมทรงกระบังหน้ กรองศอ ทองพระกร งวงม้วนลงไปจรดพระเพลา พระหัตถ์เบื้องซ้ายถือวัตถุรูปทรงกลม สันนิษฐานว่คือขนมโมทกะ และเเบื้องขวาถืองา

พระคเณศหืพรพิฆเนศ เป็นโอรสของพระศิวะและพระอุมา มีพระวรกายเป็นมนุษย์อ้วน มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง และในปัจจุบันยังได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นเทพแห่งศิลปวิทยา

Location
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani
Details of access
กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
Reference นายวิญญู จูมวันทา Email thapakron1978@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี Email thapakron1976@gmail.com
Road สุรศักดิ์
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani ZIP code 34000
Tel. 045244531 Fax. 045244533
Website www.province.m-culture.go.th/ubonratchathani
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่