ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 35' 57.8533"
16.5994037
Longitude : E 99° 50' 55.2602"
99.8486834
No. : 192969
รายชื่อชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
Proposed by. กำแพงเพชร Date 22 June 2020
Approved by. กำแพงเพชร Date 22 June 2020
Province : Kamphaeng Phet
0 43
Description

อำเภอลานกระบือ มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน 15 แห่ง ดังนี้

๑.วัดแก้วสุริย์ฉาย ตำบลลานกระบือ

๒.วัดหนองข่อย ตำบลลานกระบือ

๓.วัดปรือพันไถ ตำบลช่องลม

๔.บ้านเกศกาสร ตำบลช่องลม

๕.บ้านคลองเจริญ ตำบลช่องลม

๖.บ้านประชาสุขสันต์ ตำบลประชาสุขสันต์

๗.บ้านโนนทอง ตำบลโนนพลวง

๘.บ้านฟากทุ่ง ตำบลโนนพลวง

๙.บ้านเกาะสีเสียด ตำบลโนนพลวง

๑๐.บ้านคุยมะม่วง ตำบลโนนพลวง

๑๑.บ้านโนนพลวง ตำบลโนนพลวง

๑๒.บ้านหนองสะเดือย ตำบลโนนพลวง

๑๓.บ้านโนนตากแดด ตำบลลานกระบือ

๑๔.บ้านโนนสมอ ตำบลลานกระบือ

๑๕.บ้านหนองหลวง ตำบลตำบลลานกระบือ

Category
Etc.
Location
Amphoe Lan Krabue Province Kamphaeng Phet
Details of access
Reference กฤติยา ทัศนภาพ Email krittiya.thatsanaphap@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่