ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 16' 9.7522"
16.2693756
Longitude : E 104° 24' 23.2448"
104.4064569
No. : 192985
ผ้ามัดหมี่ผู้ไทห้องแซง
Proposed by. ยโสธร Date 29 June 2020
Approved by. ยโสธร Date 1 July 2020
Province : Yasothon
0 114
Description

ชาวบ้านห้องแซงกว่าร้อยละ ๙๐ มีเชื้อสายชาวผู้ไทซึ่งอพยพมาจากเมืองเซโปนและเมืองพิล ประเทศลาว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่แสดงถึงความเป็นชนเผ่าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การทอผ้าของผู้สาวผู้ไทที่ใส่กันเองในครัวเรือน เริ่มตั้งแต่การเก็บฝ้ายตากแดด การอิ้วฝ้าย การดีดฝ้าย เข็นฝ้าย นำไปกวักเป็นเส้นด้ายและมาปั่นหลอด ก่อนจะทอตามขั้นตอน
ด้วยลวดลายหลากหลายที่สื่อถึงประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่านับเป็น “วิถีการทอผ้าของสาวผู้ไท” ด้วยภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาวผู้ไท ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรม

วัดโพธาราม บ้านห้องแซง มีทั้งผ้าผืน ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ และการแปรรูปสินค้าที่หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ “ผ้าทอมัดหมี่” เช่น กระเป๋าย่าม ยางรัดผม ที่คาดผม ชุดสำเร็จรูปที่มีความสวยงาม น่าใช้ ทันสมัย และราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝาก ผ้าทอนี้ไม่เพียงแต่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนต่อไปอีกด้วย

ความสวยงามและมีเสน่ห์ของผืนผ้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพของบ้านห้องแซง มาพัฒนา
และต่อยอดออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าพื้นเมืองผู้ไทห้องแซงที่มีรูปทรงทันสมัย เป็นการนำผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ที่มีความทันสมัย
และตอบโจทย์กับการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน จึงออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าพื้นเมือง ซึ่งผลิตจาก
ผ้าพื้นเมืองที่มีลวดลายสวยงาม และมีอัตลักษณ์ความเป็นผู้ไทบ้านห้องแซง เพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ในชุมชน

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ผู้ไทห้องแซง หมู่ที่ ๑๘ เป็นหนึ่งกลุ่มอาชีพในชุมชนคุณธรรม วัดโพธาราม
ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ของจังหวัดยโสธร ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา
เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีการพัฒนาและออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
พัฒนาภาพลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ (Branding) ที่สื่อถึงความโดดเด่น และอัตลักษณ์ของชุมชน
เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมมีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ

Category
Clothing
Location
Moo หมู่ที่๑๘/ บ้านห้องแซง
Tambon ห้องแซง Amphoe Loeng Nok Tha Province Yasothon
Details of access
Reference ธีร์วรา ดาวัลย์ Email morcanubon@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่