ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 192989
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายลายขิดทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนยาง
Proposed by. ยโสธร Date 29 June 2020
Approved by. ยโสธร Date 29 June 2020
Province : Yasothon
0 116
Description

เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายลายยกดอกโบราณย้อมสีธรรมชาติจากต้นไม้ ใบไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุในการย้อมสีและได้พัฒนารูปแบบจากลายดั้งเดิม โดยนำลวดลายจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อน มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาลาย และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นผ้าสไบ ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าทุกเพศทุกวัย ใช้งานได้ทุกโอกาส การพัฒนาภาพลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ (Branding) ที่สื่อถึงความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมมีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

Category
Clothing
Location
No. ๘๐ Moo บ้านโนนยาง
Tambon กำแมด Amphoe Kut Chum Province Yasothon
Details of access
Reference ธีร์วรา ดาวัลย์ Email morcanubon@gmail.com
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่